Novinky v otevřených datech


Podělte se s námi o svou zkušenost v dotazníkovém šetření

7. 2. 2024

Svoji zkušenost s využíváním Portálu otevřeních dat a Národního katalogu otevřených dat nám můžete sdělit prostřednictvím dotazníkového šetření. Respondenty dotazníkového šetření mohou být jak uživatelé portálu a katalogu, tak i lidé, kteří pracuji s datovými sadami jiných subjektů, ale nejsou (zatím) uživateli NKODu. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut.

Více »

Webinář Publikace datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou

6. 2. 2024

Dne 20.2.2024 od 13:30 do 15:00 se online uskuteční webinář zaměřený na novinky týkající se publikace datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou. Webinář je primárně doporučen pro poskytovatelé otevřených dat, uvítáme ale i jejich uživatelé.

Více »

Open Data by Default přichází!

30. 11. 2023

Nejpozději od 1.1.2024 mají úřady povinnost poskytovat veřejně dostupné informace obsažené v registrech, seznamech a evidencích jako otevřená data. Jedná se o projev zásady „standardního zpřístupnění dokumentů ve formě otevřených dat“ (tzv. Open Data by Default) stanovené Open Data Směrnicí (č. 2019/1024). Tým národní koordinátorky pro otevřená data proto vyzval povinné subjekty k interní analýze a identifikaci dotčených rejstříků. Jejich seznam Vám teď přinášíme ke stažení.

Více »


Starší novinky

Pozor změna! Otevřená data přechází do Digitální a informační agentury

30. 3. 2023

Dne 1.4.2023 se agenda otevřených dat a s ní i celý tým národní koordinátorky pro otevřená data přesouvá z Ministerstva vnitra do nově vzniklé Digitální a informační agentury.

V této souvislosti se mění i naše kontaktní údaje. V případě potřeby nás již teď můžete kontaktovat na otevrenadata@dia.gov.cz. Na sociální síti Twitter nás nadále najdete jako @otevrenadata.

Jedno z ocenění pro osobnosti eGovernmentu putuje opět do otevřených dat

29. 3. 2023

Dne 22. března 2023 byly v Praze vyhlášené výsledky 8. ročníku soutěže eOsobnost eGovernmentu, která oceňuje ty, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. V kategorii věnované centrálním úřadům se na druhém místě umístila národní koordinátorka otevřených dat Radka Domanská.

Magazín Egovernment Radku Domanskou ocenil nejen za působení v roli národní koordinátorky, která se snaží posunout veřejnou správu vpřed na poli otevřených dat, ale i za aktivity vedoucí k pochopení a řízení dat v organizaci tak, aby se data dala sdílet v propojeném i veřejném datovém fondu.

Seznam všech oceněných naleznete na stránkách magazínu Egovernment. Všem gratulujeme.

High Value Datasets vyšly v Úředním věstníku EU

20. 1. 2023

Dne 20.01.2023 Evropská komise publikovala v Úředním věstníku prováděcí nařízení, které stanovuje seznam konkrétních datových souborů s vysokou socio-ekonomickou hodnotou (tzv. HVDs). Data uvedená v příloze nařízení mají být publikovaná ve formátu otevřených dat, a to do 16 měsíců od vstupu nařízení v platnost. Seznam pokrývá data v šesti tematických kategoriích: geoprostorové údaje, pozorování země a životní prostředí, meteorologické údaje, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita. Tento rozsah může být v reakci na technologický a tržní vývoj v budoucnu rozšířen. V souvislosti s publikací finální podoby nařízení, připravila Komise Q&A, kde se dozvíte podrobnosti.

Česko si výrazně polepšilo v mezinárodním hodnocení otevřených dat

14. 12. 2022

Dnes Evropská komise zveřejnila výsledky každoroční studie Open Data maturity za rok 2022, ve které se Česko umístilo na 12. příčce. Oproti loňskému 23. místu je to velký posun, přičemž v kategorii měření dopadů se dostalo na 1. příčku a velmi dobře dopadlo i v kategorii měření kvality. Česko zaostává pouze v kategorii portálu, kde obsadilo 26. pozici. Kompletní zpráva z hodnocení ukazuje podrobné výsledky.

Měsíc hackathonů je u konce a čeká nás měsíc konferencí

8. 11. 2022

Říjen byl bohatý na hackathony na státní i krajské úrovni, účastnili se jich zástupci veřejnosti i studenti středních a vysokých škol. A co bylo výsledkem? Na hackathonu veřejné správy, hackathonu Královéhradeckého kraje i hackathonu Plzeňského kraje vzniklo mnoho zajímavých nápadů, jak využít otevřená data v praxi.

V listopadu se uskuteční mnoho akcí. Kromě konference Otevřená data 2022 se bude konat například Open Data Expo, konference Data a životní prostředí 3 a blok zaměřený na data veřejné správy na konferenci Snadná navigace světem úřadů. Buďte u toho s námi!

Rok 2021 optikou otevřených dat aneb vláda schválila výroční zprávu

15. 9. 2022

Co se v roce 2021 událo ve světě otevřených dat? Kdo publikoval otevřená data, v jaké kvalitě a kde všude se využívaly? A jak si Česká republika stojí v evropském hodnocení? To a ještě mnohem víc naleznete ve Výroční zprávě o stavu otevřených dat za rok 2021, ze které vám přinášíme krátké shrnutí.

Více »

7. ročník konference Otevřená data proběhne 28.listopadu 2022!

25. 7. 2022

Pravidelná konference Otevřená data se letos uskuteční 28. listopadu a to jak prezenčně, v pražských prostorách Akademie veřejného investování MMR, tak online. V rámci programu se podíváme na legislativní novinky, komunikaci mezi poskytovateli a uživateli, nebo využívání otevřených dat v praxi. V panelové debatě otevřeme téma datové kvality a nástrojů k jejímu zlepšení. Kromě týmu národní koordinátorky otevřených dat vystoupí zástupci veřejné správy i veřejnosti. Další informace a registrace na webu konference.

Máme první národní koordinátorku otevřených dat

1. 6. 2022

Ke dni 1.6.2022 se stala národní koordinátorkou otevřených dat Radka Domanská. Na pozici národního koordinátora nahradila Jakuba Malinu a stala se tak první ženou na této pozici. Radka Domanská působí na ministerstvu vnitra od září 2020 a od začátku je součástí týmu otevřených dat. Vizí nové koordinátorky je dále rozšiřovat povědomí o otevřených datech, sdílet příklady dobré i špatné praxe a také přispívat ke zveřejnění maximálního množství veřejných dat a zlepšení postavení ČR v mezinárodním hodnocení oblasti otevřených dat.

Začínají konzultace k prováděcímu aktu o High Value Datasets

25. 5. 2022

Evropská komise spustila veřejné konzultace k prováděcímu aktu o datových sadách s vysokou socio-ekonomickou hodnotou. Tzv. High Value Datasets budou publikovány jako otevřená data napříč všemi členskými státy EU v šesti kategoriích - geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita. Zapojit se můžete do 21. června 2022 přímo na stránkách Komise.

Tým národního koordinátora potkáte na konferenci ISSS

15. 5. 2022

Na konferenci ISSS 2022 vystoupí Jakub Malina s prezentací na téma „Vývoj agendy otevřených dat … a co dál?“. Přijďte si poslechnout, v jakém stavu je agenda otevřených dat, co se podařilo a co čeká úřady do budoucna. Najdete nás v přednáškovém sále v úterý 17. května v čase 10:30–11:15.

Druhé místo v soutěži eOsobnost eGovernmentu pro otevřená data

13. 5. 2022

Dne 11. května 2022 byly v Praze vyhlášené výsledky dalšího ročníku soutěže eOsobnost eGovernmentu, která oceňuje ty, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. V kategorii věnované centrálním úřadům se na druhém místě umístil národní koordinátor otevřených dat Jakub Malina.

Více »

Dashboardy - nový pohled na stav datových sad v NKOD

13. 4. 2022

Na stránkách Portálu otevřených dat v sekci věnované Datové kvalitě nově naleznete dashboardy, které přinášejí jiný pohled na stav datových sad v Národním katalogu otevřených dat. Dashboardy slouží nejen pro analytické potřeby týmu národního koordinátora pro otevřená data, ale mohou fungovat jako výborný nástroj kontroly stavu dat pro uživatele a především jejich poskytovatele.

Více »

Sdílejte svou praxi v otevřených datech!

22. 3. 2022

Tento týden startuje v sekci Články nová čtenářská série zaměřená na sdílení praxe v otevřených datech v ČR. V následujících měsících vám budeme pravidelně zprostředkovávat zkušenosti poskytovatelů a uživatelů z řad opendatové komunity s otevíráním dat, zlepšováním kvality dat a jejich využíváním. První své zkušenosti sdílí zástupci Královéhradeckého kraje, kteří ve svém příspěvku popisují cestu za zvýšením interoperability vlastních dat. Chcete taky sdílet svůj příběh, inspirovat ostatní k publikaci nových a kvalitnějších otevřených dat nebo podpořit další využití otevřených dat? Kontaktujte nás na otevrenadata@dia.gov.cz.

Webinář EK k výzvě pro publikaci High Value Datasets

10. 3. 2022

Evropská komise organizuje 23. března 2022 informační setkání k výzvě, která umožňuje čerpat finanční prostředky pro publikaci tzv. datových sad s vysokou socioekonomickou hodnotou. Webinář se bude podrobně zabývat očekávaným rozsahem žádostí a požadavky pro participaci, nebo zapojení partnerů.

Více »

Nový datový standard pro číselníky

10. 2. 2022

Všechny zveřejněné číselníky musí splňovat nově vydanou otevřenou formální normu pro číselníky. Tento datový standard je předpokladem k tomu, aby bylo možné data vzájemně propojovat a informační systémy mohly lépe spolupracovat.

Otevřená data z úředních desek již dnes

1. 2. 2022

Od 1.2.2022 musí státní orgány, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností publikovat úřední desky jako otevřená data. Ke dni 1.2.2022 je v Národním katalogu otevřených dat registrováno 102 datových sad dle otevřené formální normy pro úřední desky. Správnou publikaci úředních desek si mohou poskytovatelé ověřit v testovací aplikaci.

Více »

Nová verze NKOD nasazena do produkce

21. 12. 2021

Z testovacího provozu do produkce spouštíme novou verzi Národního katalogu otevřených dat (NKOD). Nyní můžete datové sady sdružovat do datových sérií a registrovat kromě souborů ke stažení i datové služby (API). Lze také označit, kterými specifikacemi a Otevřenými formálními normami se datová sada řídí, nebo vyplňovat metadata i v angličtině. K dispozici jsou také nová rozhraní GraphQL a Linked Data Fragments.

Registrace na nové školení k modelování významu dat

7. 12. 2021

K čemu je dobré popisovat význam dat? Jak vytvářet popisy dat pomocí významových slovníků? Jaké nástroje lze pro tvorbu významových slovníků použít? To vše se dozvíte v novém školení Modelování významu dat ve veřejné správě. První běh se uskuteční již 6.1.2022 v online formě.

Více »

Video záznam výroční konference Otevřená data 2021 je zveřejněn

15. 11. 2021

V pátek 5. listopadu 2021 proběhla v Národní technické knihovně v Praze výroční konference Otevřená data 2021. Odkazy na video nahrávku celé konference a prezentace všech přednášejících najdete na webu konference.

Právě probíhá výroční konference Otevřená data 2021

5. 11. 2021

Od 9 do 16 hodin dnes probíhá v Národní technické knihovně v Praze konference zaměřená na aktuální témata v oblasti otevřených dat. Na konferenci je možné se připojit také online. Informace o právě probíhajících přednáškách najdete v programu konference.

Nová zákonná povinnost – „publikace úředních desek jako otevřená data“

4. 11. 2021

Dne 16. 11. 2021 proběhne speciální online workshop zaměřený na aktuální povinnost publikace metadat informací zveřejněných na úředních deskách v podobě otevřených dat. Tato povinnost vyplývá z novelizace zákona č.106/1999 Sb. Záznam najdete na YouTube.

Registrujte se na konferenci Otevřená data 2021

18. 10. 2021

Konference Otevřená data 2021 se letos uskuteční 5. listopadu a bude probíhat hybridní formou - prezenčně i on-line s využitím technologie WebEx. Program konference je bohatý, kromě týmu Národního koordinátora otevřených dat vystoupí také poskytovatelé a uživatelé otevřených dat.

Více »

Probíhá již devátý ročník soutěže Společně otevíráme data

4. 10. 2021

Do 20. října 2021 můžete přihlašovat své aplikace do soutěže Společně otevíráme data, ve které Nadace OSF oceňuje nejlepší aplikace postavené nad otevřenými daty v ČR. Letos se klání uskuteční ve 4 kategoriích - městská data, zdraví, vzdělávání, klima a životní prostředí.

Více »

E-learning - nová možnost vzdělávání v oblasti otevřených dat

1. 9. 2021

Ministerstvo vnitra již několik let nabízí bezplatná školení v oblasti otevřených dat pro všechny zájemce z řad pracovníků státní správy a samosprávy i odborné veřejnosti. V rámci rozšiřování těchto vzdělávacích aktivit a zvyšování jejich dostupnosti je od září 2021 na Portálu otevřených dat k dispozici nová forma vzdělávání: e-learningové kurzy.

Více »

Sdílejte svoje zkušenosti na konferenci Otevřená data 2021

22. 6. 2021

Pracujete s otevřenými daty? Máte zajímavý příklad využití otevřených dat? Nebo naopak publikujete zajímavá otevřená data a chcete je představit potenciálním uživatelům? Napište nám a vystupte v listopadu na výroční konferenci Otevřená data 2021!

Více »

Zúčastněte se „Dnů otevřených dat EU“ a pomozte utvářet naši digitální budoucnost

14. 5. 2021

První ročník „Dnů otevřených dat EU“ se bude konat ve dnech 23.–25. listopadu 2021. Akce poslouží jako centrum poznatků o otevřených datech, které mohou využít subjekty z veřejného sektoru a přínosy tak předat dál občanům a podnikům. Inspirujte se a seznamte se s nejnovějšími trendy a inovativními řešeními!

Více »

Webinář: Otevřená data ve zdravotnictví II

23. 4. 2021

V pátek 7. května 2021 v 10.30 pořádá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR druhý webinář nad zdravotnickými daty. Cílem webináře je odpovědět na klíčové otázky o zdravotnických datech. Opět se můžete těšit na dva hosty, kteří zhodnotí aktuální stav otevřených dat a poskytnou zkušenosti s jejich zpracováním.

Webinář: Otevřená data ve zdravotnictví

23. 3. 2021

V pátek 26. března 2021 v 10:30 pořádá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR první online diskusní setkání nad zdravotnickými daty. Cílem webináře je odpovědět na aktuální otázky o zdravotnických datech. Pro účast na webináři je nutno se registrovat.

Aktualizovali jsme vzdělávací sekci

5. 3. 2021

Rozšířili jsme náš rozcestník vzdělávací sekce a přidali aktualizovaný přehled online školení v oblasti otevřených dat. Intenzivně pracujeme na e-learningovém školení, které plánujeme spustit v září.

Šestý ročník Open Data Expo je za dveřmi!

2. 3. 2021

Šestý ročník Open Data Expo i letos představí instituce, které otevírají svá data nebo s nimi inovativně pracují. Tématem letošního ročníku je práce s daty v době krize. Registrujte se na Expo a přijďte za námi do naší virtuální kavárny si popovídat o otevřených datech.

Nová verze OFN Rozhraní katalogů otevřených dat

11. 1. 2021

Byla vydána nová verze Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat: DCAT-AP-CZ. Nově podle ní lze v lokálním katalogu otevřených dat mimo jiné popisovat datové služby, tvořit hierarchie datových sad nebo mít metadata i v angličtině.

Registrace pro úvodní školení otevřených dat on-line otevřena

1. 12. 2020

Otevřeli jsme registraci na on-line úvodní školení otevřených dat. Každý první a třetí čtvrtek v měsíci se můžete dozvědět základní informace z oblasti otevřených dat a rozšířit řady desítek jejich poskytovatelů.

Záznam z konference Otevřená data 2020 je venku!

16. 11. 2020

Spolu s prezentacemi jsme zveřejnili i videozáznam z konference Otevřená data 2020.

Konference Otevřená data 2020

29. 10. 2020

V pátek 23. října se uskutečnila výroční konference Otevřená data ve veřejné správě. Vzhledem k epidemiologické situaci se konference konala online. Více než 140 účastníků mělo možnost shlédnout příspěvky zástupců Ministerstva vnitra a dalších institucí státní správy a samosprávy. Velká pozornost byla tentokrát věnována využití otevřených dat v praxi - představena byla zatím opomíjená oblast využití otevřených dat ve výuce a vzdělávání na různých typech škol. Další příklady využití otevřených dat se týkaly žurnalistiky, wikidat nebo konkrétního přínosu obcím.

Konference Otevřená data 2020 bude online.

14. 10. 2020

Konference Otevřená data 2020 se bude vzhledem k okolnostem konat online. Bližší informace o programu najdete na webu konference. Účast na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Těšíme se na Vás příští pátek 23.10.2020 od 9h online!

Konference Otevřená data 2020 bude 23. 10. 2020

26. 8. 2020

V pátek 23. října 2020 v Národní technické knihovně v Praze se uskuteční konference Otevřená data 2020! Poznačte si do kalendáře!

Výroční zpráva o stavu otevřených dat v České republice za rok 2019

14. 7. 2020

Vláda v pondělí 13. července projednala Výroční zprávu o stavu otevřených dat za rok 2019.

Podání návrhů projektů využití otevřených dat veřejné správy EU

25. 6. 2020

Od 30. června se otevírá výzva CEF podání návrhů projektů využití otevřených dat veřejné správy EU.

Více »

Důležitost datové kvality datových sad s vysokou hodnotou

13. 2. 2020

Publikace takzvaných datových sad s vysokou hodnotou, což je termín, který zavádí evropská směrnice o otevřených datech (2019/1024), nesplní očekávání, pokud nebude společně s jejich seznamem řádně řešena i jejich datová kvalita.

Více »

Veřejná konzultace k datovým sadám s vysokou hodnotou

17. 12. 2019

Zapojte se do sběru návrhů datových sad s vysokou hodnotou v šesti kategoriích (geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita), které budou povinně publikovány jako otevřená data napříč všemi členskými zeměmi EU jakožto součást nově schválené směrnice o otevřených datech.

Více »

Česko si mírně polepšilo v mezinárodním hodnocení otevřených dat

12. 12. 2019

Minulý týden Evropská komise zveřejnila na Evropském datovém portále výsledky každoroční studie hodnotící členské státy EU v oblasti otevřených dat tzv. European Open Data Maturity Report 2019. Česká republika se v celkovém pořadí posunula z 21. na 19. místo a přesunula se do skupiny Followers.

Více »

Evropská unie rozšiřuje pravidla přístupu k datům novou směrnicí o otevřených datech

18. 11. 2019

Dne 20. 6. 2019 byla v Úředním věstníku EU pod číslem 2019/1024 publikována směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Tato směrnice s účinností od července 2021 nahradí původní směrnici o informacích veřejného sektoru (PSI) z roku 2003/98 /ES a její novější úpravu z roku 2013 (2013/37/EU).

Více »

Konference Otevřená data ve veřejné správě

1. 10. 2019

V pátek 27. září proběhla v Národní technické knihovně v Praze již čtvrtá výroční konference Otevřená data ve veřejné správě.

Více »

Ukázky práce s daty o úkonech veřejné správy z Registru práv a povinností

12. 9. 2019

Připravili jsme první článek z plánované série článků o možnostech práce s otevřenými daty z Registru práv a povinností. Ukazuje, jak můžete z Registru práv a povinností získávat data o úkonech, které vykonává veřejná správa. To zahrnuje např. data o tom, na jaké úřady může občan nebo podnikatel přijít, pokud potřebuje daný úkon vyřídit, a kde tyto úřady jsou. Nebo např. data o tom, zda může úkon vyřídit online.

Program výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2019 je venku!

5. 9. 2019

Portréty přednášejících a program největší české konference o otevřených datech je zveřejněn. Budeme se na vás těšit 27. 9. 2019 v Národní technické knihovně v Praze (NTK).

3. ročník hackathonu otevřených dat veřejné správy je za dveřmi

28. 8. 2019

Největší hackathon nad otevřenými daty veřejné správy startuje již o víkendu 13. - 14.9. 2019 v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu. Do letošního ročníku se zapojil rekordní počet institucí. Registrace pro letošní ročník je otevřena! Veškeré informace o hackathonu najdete na hackujstat.cz.

Evropská komise vyhlášuje výzvu CEF Telecom pro oblast otevřených dat

4. 7. 2019

Od 4.7. do 14.11. je otevřena výzva na příjem žádostí v rámci programu Connecting Europe Facility v oblasti “Public Open Data”. Finanční prostředky ve výši 5 mil. euro jsou určeny na budování přeshraničních služeb využívající otevřená data a na podporu ekosystémů využívajících otevřená data. Výzva je zaměřena i na tvorbu seznamu datových sad s vysokou-socioekonomickou hodnotou. Evropská komise k této výzvě 10.7. organizuje informační webinář CEF Telecom Call.

Ekonomický dopad otevřených dat

25. 6. 2019

Pomozte nám poznat ekonomický dopad otevřených dat vyplněním dotazníku, který je zaměřený na jejich využívání v soukromém sektoru a je součástí projektu Evropské komise Economic Impact of Open Data 2020. Výsledky budou zveřejněny na začátku roku 2020.

Zapojte se do tvorby otevřených formálních norem!

14. 6. 2019

Průběžně pracujeme na technických standardech pro otevřená data tzv. otevřených formálních normách (OFN). Aby byla odpovídající data použitelná, potřebujeme zpětnou vazbu od vás, praktiků. Připomínkujte a navrhujte nové! Co nevidět vydáme OFN pro prostorová data.

Máme pro vás termín letošní výroční konference o otevřených datech

27. 5. 2019

Zarezervujte si datum 27.9.2019. Poslední zářijový pátek se bude konat výroční konference “Otevřená data ve veřejné správě 2019”. Již nyní pracujeme na programu a sháníme pro vás zajímavé přednášející nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Zaktualizovali jsme manuál ochrany osobních údajů v kontextu otevřených dat na základě poslední legislativní úpravy

6. 5. 2019

S ohledem na nově schválený zákon o zpracování osobních údajů jsme zaktualizovali manuál, jak správně nakládat s osobními údaji v otevřených datech.

Nová verze Národního katalogu otevřených dat spuštěna

10. 4. 2019

Prostřednictvím registračních formulářů můžete registrovat další datové sady a lokální katalogy v nové verzi Národního katalogu otevřených dat. Nevíte jak na to či co celý proces registrace obnáší? Přečtěte si o procesu registrace datové sady a procesu registrace lokálního katalogu v sekci pro poskytovatele dat.

Čtvrtý ročník Open Data Expo je tady!

14. 2. 2019

Ministerstvo vnitra se opět zúčastní akce Open Data Expo 2019. Přijďte se s námi pobavit na akci, kde se nad otevřenými daty setkávají firmy, státní správa, zástupci akademického sektoru i veřejnosti.

Pokračujeme s osvětou pro veřejnou správu

16. 1. 2019

I v roce 2019 budeme školit otevřená data na ministerstvech, krajských úřadech, městech, ale i centrálních úřadech. Máte zájem o školení pro váš úřad? Napište si o školení skrze náš registrační formulář.

Data pro lepší Česko

27. 12. 2018

Přečtěte si speciální přílohu Respektu o otevřených datech. Události letošního roku, zajímavé pohledy na otevřená data a jejich využití a výsledky soutěže o nejlepší aplikace pracující s otevřenými daty.

Ministerstvo vnitra ČR uspořádalo mezinárodní workshop o otevřených propojených datech

19. 12. 2018

Ve dnech 6. a 7.12. pořádali zástupci Evropské komise a Evropského datového portálu ve spolupráci s Odborem hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR workshop k tématu otevřených propojených dat (angl. Linked Open Data).

Více »

Česko klesá v mezinárodním hodnocení otevřených dat

5. 12. 2018

Podle studie Open Data Maturity in Europe 2018 se Česká republika umístila na posledním místě ve druhé nejlepší skupině v tzv. “fast-trackers.”

Více »

Soutěž o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty

28. 11. 2018

Šestý ročník soutěže o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty má své vítěze.

Příklady špatné praxe v oblasti otevřených dat

12. 11. 2018

Jaké jsou nejčastější chyby při publikaci otevřených dat? Jak se těmto chybám vyvarovat? Sepsali jsme pro vás nejčastější chyby ze strany poskytovatelů dat a tipy, jak se těmto chybám vyhnout.

Prezentace z výroční konference 2018

5. 11. 2018

Prezentace z výroční konference jsou zveřejněny v sekci konference na Portálu otevřených dat.

Ošetření osobních dat při zveřejňování otevřených dat

29. 10. 2018

Připravili jsme manuál na zacházení s osobními údaji v kontextu otevřených dat.

Veřejná konzultace k otevřeným datům

23. 10. 2018

Máte náměty či požadavky na konkrétní data, které by stát měl povinně zveřejňovat jako opendata? Přijďte se s námi o tom pobavit! Veřejná konzultace proběhne 20.11.2018. Registrace je nutná.

Konference Otevřená data ve veřejné správě se blíží

12. 10. 2018

Blíží se naše výroční konference. Neváhejte a registrujte se ještě dnes!

Návod, jak dostat otevřená data snadno a rychle. A správně.

18. 9. 2018

Vytvořili jsme návod, jak dostat otevřená data snadno a rychle. A správně.

Proběhne druhý ročník Hackathonu veřejné správy

15. 8. 2018

Instituce opět nabídnou svá data programátorům! Zapojte se také 14. a 15. září v sídle NKÚ.

Více »

Do nařízení vlády přibylo 13 povinně zveřejňovaných datových sad

24. 7. 2018

Do nařízení vlády č. 425/2016 Sb. po jednání vlády přibylo 13 povinně zveřejňovaných datových sad!

Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017

7. 6. 2018

Vyšla Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017!

Nový portál otevřených dat

6. 6. 2018

Spustili jsme nový portál otevřených dat v ČR!