E-learning v oblasti otevřených dat

Školení otevřených dat online je určeno k samostudiu bez lektora. K dispozici je pět kurzů, přičemž u obecnějších kurzů jsou k dispozici detailní informace bez komentáře a u technických kurzů je prezentace obohacena výkladem. Kurzy jsou zakončeny závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění může účastník požádat o vystavení certifikátu o absolvování kurzu.


Co jsou otevřená data

Cílem školení je poskytnout veřejnosti základní informace o tom, co otevřená data jsou, proč se mají publikovat a jak je chápeme v kontextu ČR. Absolvent kurzu by měl mj. být schopen vyhledat otevřená data, posoudit, jaká data se mají publikovat povinně, a chápat základní pojmy v oblasti otevřených dat.

E-learning »

Publikační plán a publikace dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni realizovat, resp. řídit vytvoření publikačního plánu dané organizace.

E-learning »

Katalogizace otevřených dat

Cílem školení je poskytnout koordinátorovi otevírání dat takové informace, aby byl schopen rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat, kurátorům takové informace, aby byli schopni řádně plnit katalogizační záznamy datových sad a správci katalogu OD a IT specialistům takové informace, které jim umožňí určit formu implementace lokálního katalogu otevřených dat a jeho implementaci řídit.

E-learning »

Úvod do otevřených formálních norem (OFN)

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni posoudit možnost/nutnost využití otevřených formálních norem, výhody aplikace OFN v rámci organizace otevírající svoje data a rovněž aby byli schopni využívání OFN iniciovat a koordinovat. Kurz není zaměřen na technické aspekty tvorby nových OFN.

E-learning »

Technické aspekty otevřených dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby měli přehled o technologiích a technických postupech používaných v otevřených datech a byli schopni již samostatně dohledat detailní informace potřebné k technické realizaci otevírání dat, resp. řídit technickou stránku otevírání dat dané organizace.

E-learning »