Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Ministerstvo vnitra ČR nabízí zdarma podporu v podobě školení, workshopů a konzultací. Vzdělávací aktivity jsou otevřené a jsou určené všem pracovníkům veřejné správy z kterékoliv organizace. Školení v termínech uvedených na tomto webu mohou absolvovat i zástupci veřejnosti.

Vzdělávací aktivity slouží pro budování a rozšiřování znalostí pracovníků veřejné správy v oblasti otevřených dat, vysvětlení a prosazení principů a správných postupů spojených s publikací otevřených dat a předání praktických dovedností a dobrých praktik nutných k otevírání dat. Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu školení.


Formy nabízených vzdělávacích aktivit

Prezenční

Kde
v prostorách organizace i na Ministerstvu vnitra ČR
Co
předdefinovaná školení a workshopy i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Nabídka prezenčních aktivit Poptat e-mailem

On-line

Kde
on-line - Webex
Co
předdefinovaná školení i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Nabídka on-line aktivit Přihlásit se e-mailem

E-learning

Kde
ve vašem prohlížeči
Co
samostatné vzdělávání pomocí připravených kurzů dostupných zde na portálu otevřených dat
E-learningové kurzy

Otevřená data „od A do Z“

Co jsou otevřená data

Spolu se školením „Publikační plán a publikace dat“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace E-learning

Publikační plán a publikace dat

Spolu se školením „Co jsou otevřená data“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace E-learning

Právní úprava otevřených dat

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Katalogizace otevřených dat

Cílem školení je poskytnout koordinátorovi otevírání dat takové informace, aby byl schopen rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat, kurátorům takové informace, aby byli schopni řádně plnit katalogizační záznamy datových sad a správci katalogu OD a IT specialistům takové informace, které jim umožňí určit formu implementace lokálního katalogu otevřených dat a jeho implementaci řídit.

E-learning

Otevřené formální normy OFN

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni posoudit možnost/nutnost využití otevřených formálních norem, výhody aplikace OFN v rámci organizace otevírající svoje data a rovněž aby byli schopni využívání OFN iniciovat a koordinovat. Kurz není zaměřen na technické aspekty tvorby nových OFN.

E-learning

Propojená data jako další stádium vývoje OD

Online školení má vypsané termíny, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Technické aspekty otevřených dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby měli přehled o technologiích a technických postupech používaných v otevřených datech a byli schopni již samostatně dohledat detailní informace potřebné k technické realizaci otevírání dat, resp. řídit technickou stránku otevírání dat dané organizace.

E-learning

Práce s VDF a architektura veřejné správy

Cílem školení je seznámit účastníky s novou metodou sdílení údajů ve veřejné správě na základě otevřených dat prostřednictvím veřejného datového fondu (VDF). Veřejný datový fond (VDF) je definován v Informační koncepci ČR (IKČR) jako dílčí cíl 5.10 a je součástí eGovernmentu VS ČR.

E-learning

Zpracování a vizualizace otevřených dat

V rámci školení se ponoříme do světa dat a na konkrétních datových sadách si vyzkoušíme jejich vyčištění, zpracování i typy vizualizací.

On-line registrace

Modelování významu dat ve veřejné správě

Cílem školení je seznámit datové specialisty a technické správce datových sad a datových rozhraní veřejné správy s problematikou modelování významu dat a ukázat možnosti použití sémantických slovníků v jejich praxi.

On-line registrace

Workshopy

Aktivity zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností v konkrétních specializovaných oblastech otevřených dat, formou diskuzí a dalších možných způsobů předávání zkušeností.

Tvorba publikačního plánu

Podpora při tvorbě publikačního plánu organizace.

Napsat si o workshop

Příprava dat k publikaci

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad.

Napsat si o workshop

Katalogy a katalogizace otevřených dat

Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění.

Napsat si o workshop

Konceptuální modelování a OFN

Zaměření na návrh struktury datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN.

Napsat si o workshop

Linked Open Data - propojená data

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat v podobě propojených dat.

Napsat si o workshop

Publikace úředních desek jako otevřená data

Workshop se zaměří na aktuální povinnost vyplývající ze zákona 106/1999 Sb. publikovat metadata informací zveřejněných na úřední desce v podobě otevřených dat.

YouTube

Téma workshopu vymezeno konkrétní organizací

Workshop pro konkrétní organizaci bez předem stanoveného tématu.

Napsat si o workshop