Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Ministerstvo vnitra ČR nabízí zdarma podporu v podobě školení, workshopů a konzultací. Vzdělávací aktivity jsou otevřené a jsou určené všem pracovníkům veřejné správy z kterékoliv organizace. Školení v termínech uvedených na tomto webu mohou absolvovat i zástupci veřejnosti.

Vzdělávací aktivity slouží pro budování a rozšiřování znalostí pracovníků veřejné správy v oblasti otevřených dat, vysvětlení a prosazení principů a správných postupů spojených s publikací otevřených dat a předání praktických dovedností a dobrých praktik nutných k otevírání dat. Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu školení.


Formy nabízených vzdělávacích aktivit

Prezenční

Kde
v prostorách organizace i na Ministerstvu vnitra ČR
Co
předdefinovaná školení a workshopy i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Nabídka prezenčních aktivit Poptat e-mailem

On-line

Kde
on-line - Webex
Co
předdefinovaná školení i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Nabídka on-line aktivit Přihlásit se e-mailem

E-learning

Kde
ve vašem prohlížeči
Co
samostatné vzdělávání pomocí připravených kurzů dostupných zde na portálu otevřených dat
E-learningové kurzy

Otevřená data „od A do Z“

Co jsou otevřená data

Spolu se školením „Publikační plán a publikace dat“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace E-learning

Publikační plán a publikace dat

Spolu se školením „Co jsou otevřená data“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace E-learning

Právní úprava otevřených dat

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Katalogizace otevřených dat

Cílem školení je poskytnout koordinátorovi otevírání dat takové informace, aby byl schopen rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat, kurátorům takové informace, aby byli schopni řádně plnit katalogizační záznamy datových sad a správci katalogu OD a IT specialistům takové informace, které jim umožňí určit formu implementace lokálního katalogu otevřených dat a jeho implementaci řídit.

E-learning

Otevřené formální normy OFN

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni posoudit možnost/nutnost využití otevřených formálních norem, výhody aplikace OFN v rámci organizace otevírající svoje data a rovněž aby byli schopni využívání OFN iniciovat a koordinovat. Kurz není zaměřen na technické aspekty tvorby nových OFN.

E-learning

Propojená data jako další stádium vývoje OD

Online školení má vypsané termíny, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Technické aspekty otevřených dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby měli přehled o technologiích a technických postupech používaných v otevřených datech a byli schopni již samostatně dohledat detailní informace potřebné k technické realizaci otevírání dat, resp. řídit technickou stránku otevírání dat dané organizace.

E-learning
Připravujeme

Práce s VDF a architektura veřejné správy

Toto školení připravujeme v návaznosti na implementaci VDF do architektury veřejné správy. Dokončení předpokládáme v roce 2022.

Zpracování a vizualizace otevřených dat

V rámci školení se ponoříme do světa dat a na konkrétních datových sadách si vyzkoušíme jejich vyčištění, zpracování i typy vizualizací.

On-line registrace

Modelování významu dat ve veřejné správě

Cílem školení je seznámit datové specialisty a technické správce datových sad a datových rozhraní veřejné správy s problematikou modelování významu dat a ukázat možnosti použití sémantických slovníků v jejich praxi.

On-line registrace

Workshopy

Aktivity zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností v konkrétních specializovaných oblastech otevřených dat, formou diskuzí a dalších možných způsobů předávání zkušeností.

Tvorba publikačního plánu

Podpora při tvorbě publikačního plánu organizace.

Napsat si o workshop

Příprava dat k publikaci

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad.

Napsat si o workshop

Katalogy a katalogizace otevřených dat

Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění.

Napsat si o workshop

Konceptuální modelování a OFN

Zaměření na návrh struktury datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN.

Napsat si o workshop

Linked Open Data - propojená data

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat v podobě propojených dat.

Napsat si o workshop
Připravujeme

Práce s daty veřejného datového fondu VDF

Workshop bude nabízen po implementaci VDF do architektury veřejné správy.

Publikace úředních desek jako otevřená data

Workshop se zaměří na aktuální povinnost vyplývající ze zákona 106/1999 Sb. publikovat metadata informací zveřejněných na úřední desce v podobě otevřených dat.

YouTube

Téma workshopu vymezeno konkrétní organizací

Workshop pro konkrétní organizaci bez předem stanoveného tématu.

Napsat si o workshop