Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Ministerstvo vnitra ČR nabízí zdarma podporu v podobě školení, workshopů a konzultací. Vzdělávací aktivity jsou otevřené a jsou určené všem pracovníkům veřejné správy z kterékoliv organizace. Školení v termínech uvedených na tomto webu mohou absolvovat i zástupci veřejnosti.

Vzdělávací aktivity slouží pro budování a rozšiřování znalostí pracovníků veřejné správy v oblasti otevřených dat, vysvětlení a prosazení principů a správných postupů spojených s publikací otevřených dat a předání praktických dovedností a dobrých praktik nutných k otevírání dat. Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu školení.


Formy nabízených vzdělávacích aktivit

Prezenční

Kde
v prostorách organizace i na Ministerstvu vnitra ČR
Co
předdefinovaná školení a workshopy i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Poptat formulářem Poptat e-mailem

On-line

Kde
on-line - Webex
Co
předdefinovaná školení i konzultace přizpůsobené potřebám organizace
Registrace on-line Přihlásit se e-mailem

E-learning

Kde
ve vašem prohlížeči
Co
samostatné vzdělávání pomocí připravených kurzů dostupných zde na portálu otevřených dat
V případě zájmu
e-learningová školení aktuálně připravujeme a první z nich spustíme již v září 2021

Otevřená data „od A do Z“

Co jsou otevřená data

Spolu se školením „Publikační plán a publikace dat“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace

Publikační plán a publikace dat

Spolu se školením „Co jsou otevřená data“ tvoří přehledové zastřešení celé problematiky otevřených dat. Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde. V září 2021 bude uvedena e-learningová verze školení.

On-line registrace

Právní úprava otevřených dat

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace

Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data

Online školení je pravidelně realizováno, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace
Připravujeme

Katalogizace otevřených dat

V září 2021 bude zveřejněna e-learningová verze školení a termíny pro online školení.

Připravujeme

Otevřené formální normy OFN

V září 2021 bude zveřejněna e-learningová verze školení a termíny pro online školení.

Propojená data jako další stádium vývoje OD

Online školení má vypsané termíny, přihlásit se můžete zde.

On-line registrace
Připravujeme

Technické aspekty otevřených dat

V září 2021 bude zveřejněna e-learningová verze školení a termíny pro online školení.

Připravujeme

Práce s VDF a architektura veřejné správy

Toto školení připravujeme v návaznosti na implementaci VDF do architektury veřejné správy. Dokončení předpokládáme v roce 2022.

Připravujeme

Využívání a propagace otevřených dat

Toto školení připravujeme. Dokončení předpokládáme v roce 2022.

Připravujeme

Interoperabilita, konceptuální modelování, sémantika

Toto školení připravujeme. Dokončení předpokládáme v roce 2022.

Workshopy

Aktivity zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností v konkrétních specializovaných oblastech otevřených dat, formou diskuzí a dalších možných způsobů předávání zkušeností.

Tvorba publikačního plánu

Podpora při tvorbě publikačního plánu organizace.

Napsat si o workshop

Příprava dat k publikaci

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad.

Napsat si o workshop

Katalogy a katalogizace otevřených dat

Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění.

Napsat si o workshop

Konceptuální modelování a OFN

Zaměření na návrh struktury datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN.

Napsat si o workshop

Linked Open Data - propojená data

Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat v podobě propojených dat.

Napsat si o workshop
Připravujeme

Práce s daty veřejného datového fondu VDF

Workshop bude nabízen po implementaci VDF do architektury veřejné správy.

Téma workshopu vymezeno konkrétní organizací

Workshop pro konkrétní organizaci bez předem stanoveného tématu.

Napsat si o workshop