Portál otevřených dat

Vše, co potřebujete vědět o otevřených datech v České republice

Národní katalog otevřených dat

Novinky ze světa otevřených dat


Rok 2021 optikou otevřených dat aneb vláda schválila výroční zprávu

15. 9. 2022

Co se v roce 2021 událo ve světě otevřených dat? Kdo publikoval otevřená data, v jaké kvalitě a kde všude se využívaly? A jak si Česká republika stojí v evropském hodnocení? To a ještě mnohem víc naleznete ve Výroční zprávě o stavu otevřených dat za rok 2021, ze které vám přinášíme krátké shrnutí.

Více informací »

7. ročník konference Otevřená data proběhne 28.listopadu 2022!

25. 7. 2022

Pravidelná konference Otevřená data se letos uskuteční 28. listopadu a to jak prezenčně, v pražských prostorách Akademie veřejného investování MMR, tak online. V rámci programu se podíváme na legislativní novinky, komunikaci mezi poskytovateli a uživateli, nebo využívání otevřených dat v praxi. V panelové debatě otevřeme téma datové kvality a nástrojů k jejímu zlepšení. Kromě týmu národní koordinátorky otevřených dat vystoupí zástupci veřejné správy i veřejnosti. Další informace a registrace na webu konference.

Máme první národní koordinátorku otevřených dat

1. 6. 2022

Ke dni 1.6.2022 se stala národní koordinátorkou otevřených dat Radka Domanská. Na pozici národního koordinátora nahradila Jakuba Malinu a stala se tak první ženou na této pozici. Radka Domanská působí na ministerstvu vnitra od září 2020 a od začátku je součástí týmu otevřených dat. Vizí nové koordinátorky je dále rozšiřovat povědomí o otevřených datech, sdílet příklady dobré i špatné praxe a také přispívat ke zveřejnění maximálního množství veřejných dat a zlepšení postavení ČR v mezinárodním hodnocení oblasti otevřených dat.

Archiv novinek »

Články ze světa otevřených dat


Implementace směrnice o otevřených datech

20. 9. 2022

Implementace směrnice o otevřených datech

Na konci srpna 2022 český zákonodárce splnil povinnost implementovat evropskou směrnici č. 2019/1024, o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále „OD Směrnice“). Stalo se tak s více než ročním zpožděním způsobeným politickou situací a volbami. Implementační novela ovlivnila zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Novela byla publikována ve sbírce zákonů dne 31. 8. 2022 pod číslem 241/2022 Sb. a většina jejích ustanovení nabyla účinnosti hned 1. 9. 2022 (dále „implementační novela“). V tomto článku přinášíme krátké shrnutí hlavních novinek týkajících se otevřených dat, které implementace přinesla.

Číst dále »

Sledování klimatických změn pomocí českých (neotevřených) meteorologických dat

16. 8. 2022

Sledování klimatických změn pomocí českých (neotevřených) meteorologických dat

Požáry v Českosaském Švýcarsku opět důrazně připomněly potřebu sledovat jak změnu klimatu tak i aktuální počasí.

Pouze na základě podrobných informací o životním prostředí je veřejnost schopna poznat jeho stav, uvědomovat si v čase jeho proměny, přijmout odpovědnost za jeho kvalitu a činit kvalifikovaná rozhodnutí k jeho ochraně,“ konstatoval Městský soud v Praze v roce 2018 ve sporu o historická data o teplotách a srážkách mezi novinářem ČRo Janem Cibulkou a Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Díky tomuto soudnímu rozhodnutí jsou alespoň základní data o počasí v ČR dnes dostupná zdarma.

Číst dále »

Série Praxe otevřených dat v ČR: Sady otevřených dat na portálu Data KHK

30. 6. 2022

Série Praxe otevřených dat v ČR: Sady otevřených dat na portálu Data KHK

Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje spravuje datový portál Data KHK, jehož nedílnou součástí je i katalog otevřených dat, ve kterém jsou veřejně publikovány sady otevřených dat, které mají územní působnost v rámci celého Královéhradeckého kraje. Náš článek pojednává o procesu vzniku publikování otevřených dat na krajských webových stránkách až po současnost, kdy publikujeme 54 sad otevřených dat, a to na uživatelsky vhodném datovém portálu Data KHK, ve kterém je tato data možné stahovat v několika formátech a pokud je to možné, tak je jejich součástí i mapový výstup. Publikování sad otevřených dat prošlo dynamickým vývojem a my bychom se chtěli podělit o naše zkušenosti.

Číst dále »

Starší články »

Důležité informace pro členy ekosystému otevřených dat


Zájemci o otevírání dat

Co mi otevřená data přinesou a proč bych je měl chtít? Jak pomohou mé obci či mému úřadu?

Více informací »

Poskytovatelé dat

Jak postupovat při otevírání dat? Jaké jsou příklady dobré a špatné praxe? A jaké jsou právní aspekty otevírání dat?

Více informací »

Uživatelé dat

Kde najdu otevřená data? Co jsou otevřené formáty XML, CSV či RDF? Kde si mohu říct o další otevřená data nebo nahlásit chybu v datech?

Více informací »