Portál otevřených dat

Vše, co potřebujete vědět o otevřených datech v České republice

Národní katalog otevřených dat

search

Novinky ze světa otevřených dat


Záznam z konference Otevřená data 2020 je venku!

16. 11. 2020

Spolu s prezentacemi jsme zveřejnili i videozáznam z konference Otevřená data 2020.

Konference Otevřená data 2020

29. 10. 2020

V pátek 23. října se uskutečnila výroční konference Otevřená data ve veřejné správě. Vzhledem k epidemiologické situaci se konference konala online. Více než 140 účastníků mělo možnost shlédnout příspěvky zástupců Ministerstva vnitra a dalších institucí státní správy a samosprávy. Velká pozornost byla tentokrát věnována využití otevřených dat v praxi - představena byla zatím opomíjená oblast využití otevřených dat ve výuce a vzdělávání na různých typech škol. Další příklady využití otevřených dat se týkaly žurnalistiky, wikidat nebo konkrétního přínosu obcím.

Konference Otevřená data 2020 bude online.

14. 10. 2020

Konference Otevřená data 2020 se bude vzhledem k okolnostem konat online. Bližší informace o programu najdete na webu konference. Účast na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Těšíme se na Vás příští pátek 23.10.2020 od 9h online!

Archiv novinek »

Články ze světa otevřených dat


Geolokační data mobilních operátorů - principy, příklady, otázky

2. 11. 2020

Článek se zaměřuje na podstatu fungování geolokačních dat mobilních operátorů s cílem přiblížit tato data veřejnosti a nastínit možnosti vlastní analýzy, včetně praktické ukázky. Zároveň bude cílem poukázat na potenciál publikace těchto dat v Národním katalogu otevřených dat.

Číst dále »

Otevřená data a otevřené formální normy

2. 10. 2020

Pro mnoho veřejných institucí se poskytování otevřených dat stalo běžným způsobem sdílení informací s veřejností. S rostoucím počtem poskytovatelů otevřených dat a s různorodostí dat, která jsou takto poskytována, se ukazuje, že nutným předpokladem použitelnosti dat je sjednocování jejich podoby. Na to pamatuje i legislativa, která v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zavádí pojem otevřené formální normy (OFN) jako písemně vydanou specifikaci požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

V tomto článku pojem otevřené formální normy rozvedeme. Ukážeme, proč jsou OFN v praxi důležité na příkladu cestování po ČR a popíšeme, jak k OFN přistupuje Ministerstvo vnitra jako koordinátor oblasti otevřených dat veřejné správy v ČR.

Číst dále »

Série Znalostní grafy: Díl 2: Datový model RDF

10. 8. 2020

Série Znalostní grafy: Díl 2: Datový model RDF

V minulém dílu seriálu jsme se seznámili s pojmem znalostní graf (angl. Knowledge Graph). V tomto dílu si ukážeme, jakým způsobem lze znalostní grafy strojově reprezentovat v podobě vhodné pro jejich sdílení na webu jako otevřená data.

Číst dále »

Starší články »

Důležité informace pro členy ekosystému otevřených dat


Zájemci o otevírání dat

Co mi otevřená data přinesou a proč bych je měl chtít? Jak pomohou mé obci či mému úřadu?

Více informací »

Poskytovatelé dat

Jak postupovat při otevírání dat? Jaké jsou příklady dobré a špatné praxe? A jaké jsou právní aspekty otevírání dat?

Více informací »

Uživatelé dat

Kde najdu otevřená data? Co jsou otevřené formáty XML, CSV či RDF? Kde si mohu říct o další otevřená data nebo nahlásit chybu v datech?

Více informací »