Základy otevřených dat

Na této stránce najdete rychlý úvod do otevřených dat pro zájemce o otevírání dat.

Otevřená data jsou

Publikovat otevřená data znamená zveřejnit data na internetu tak, aby je (odborná) veřejnost mohla snadno využívat a strojově zpracovávat.

Otevřenými daty zejména není

Otevřená data mohou být například

Příklady využití otevřených dat

Ukázky webových aplikací využívajících otevřená data

Přínos otevřených dat

Kdo již v České republice publikuje otevřená data?

Je zájem o data spravovaná mojí organizací?

Podívejte se na seznam podnětů na otevření dat, zda už někdo o vaše data neprojevil zájem.

Otevřená data neexistují ve vzduchoprázdnu, jsou součástí systému pro otevřené vládnutí.

Možný postup otevírání dat