Technické aspekty otevřených dat

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zástupci organizací, které publikují či plánují publikovat otevřená data. Předpokládá se, že se bude jednat o odborníky v oblasti IT. Z hlediska rolí půjde především o IT specialisty a správce katalogu OD, případně kurátory.

Cíl

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby měli přehled o technologiích a technických postupech používaných v otevřených datech a byli schopni již samostatně dohledat detailní informace potřebné k technické realizaci otevírání dat, resp. řídit technickou stránku otevírání dat dané organizace.


Struktura kurzu

Kurz má 11 modulů a zabere přibližně 2 hodiny. Prerekvizitou je absolvování školení Co jsou otevřená data. Jednotlivé moduly jsou k dispozici formou videí, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Prezentace s komentářem jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Google Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do technických aspektů otevřených dat

Absolvent modulu by měl získat přehled o struktuře tohoto školení.

YouTube» Google Slidy »
Opakování

2. Role v procesu otevírání dat v organizaci

Absolvent modulu by měl získat přehled o tom, jaké role se v procesu otevírání dat v organizaci uplatňují, jaké jsou (rámcově) jejich kompetence, činnosti aj., měl by mít přehled o této části kontextu tvorby PP.

Slidy »

3. Úvod do konceptuálního modelování a dokumentace dat

Absolvent modulu by měl získat přehled o tom, jak se konceptuálně modelují data, aby byl schopen předat informaci o obsahu dat spravovaných v organizaci koordinátorovi otevírání dat, případně kurátorům, a vytvořit dokumentaci datové sady.

YouTube» Google Slidy »

4. Formáty pro otevřená data - Propojená data a model RDF

Absolvent modulu by měl získat představu o pojmu Propojená data, datovém modelu RDF, jeho serializacích a o tom, kde je možné se s propojenými daty v Česku setkat.

YouTube» Google Slidy »

5. Formáty pro otevřená data - JSON

Absolvent modulu by měl získat představu o datovém formátu JSON, jazyku pro popis schémat JSON Schema a o tom, jak lze JSON soubory validovat.

YouTube» Google Slidy »

6. Formáty pro otevřená data - XML

Absolvent modulu by měl získat představu o datovém formátu XML, jazyku pro popis schémat XML Schema a o tom, jak lze XML soubory validovat a upravovat.

YouTube» Google Slidy »

7. Formáty pro otevřená data - CSV

Absolvent modulu by měl získat představu o datovém formátu CSV, jazyku pro popis schémat CSV on the Web a o tom, jak lze CSV soubory validovat.

YouTube» Google Slidy »

8. Formáty pro otevřená data - Prostorová data

Absolvent modulu by měl získat představu o problematice prostorových dat, souřadnicových referenčních systémů a formátů pro práci s prostorovými daty.

YouTube» Google Slidy »

9. Přehled druhů API pro přístup k otevřeným datům a jejich dokumentací

Absolvent modulu by měl získat představu o druzích API a webových služeb, se kterými se lze v prostředí otevřených dat setkat a vědět, jak vypadá správná dokumentace takového API.

YouTube» Google Slidy »

10. Úvod do datové kvality a interoperability

Absolvent modulu by měl získat představu o nejrůznějších technických problémech a překážkách, na které můžeme narazit při publikaci a konzumaci otevřených dat. Ilustrujeme si také, jak k datové kvalitě a interoperabilitě přispívají otevřené formální normy.

YouTube» Google Slidy »
Společný modul s kurzem katalogizace OD

11. Technické zajištění katalogizace otevřených dat

Absolvent modulu bude znát varianty specifikace API LKOD dle OFN Rozhraní katalogů otevřených dat a možnosti její implementace.

YouTube» Google Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »