Katalogizace otevřených dat

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zástupci organizací, které publikují či plánují publikovat otevřená data. Předpokládá se, že se bude jednat jak o odborníky v oblasti IT, kteří budou katalog provozovat, tak o IT neodborníky, kteří budou katalog obsluhovat. Z hlediska rolí půjde především o správce katalogu OD a IT specialisty z hlediska provozu katalogu, a o kurátory a koordinátora OD z hlediska náplně katalogu a jeho zařazení do procesu katalogizace OD.

Cíl

Cílem školení je poskytnout koordinátorovi otevírání dat takové informace, aby byl schopen rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat, kurátorům takové informace, aby byli schopni řádně plnit katalogizační záznamy datových sad a správci katalogu OD a IT specialistům takové informace, které jim umožňí určit formu implementace lokálního katalogu otevřených dat a jeho implementaci řídit.


Struktura kurzu

Kurz má 4 moduly a zabere přibližně 45 minut. Prerekvizitou je absolvování školení Co jsou otevřená data. Jednotlivé moduly jsou k dispozici formou videí, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Prezentace s komentářem jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Google Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do katalogizace OD / seznámení s kurzem

Absolvent modulu by měl získat přehled "o čem kurz bude" a co by se stalo, kdybychom se otázkami z tohoto kurzu nezabývali.

YouTube» Google Slidy »
Opakování

2. Role v procesu otevírání dat v organizaci

Absolvent modulu by měl získat přehled o tom, jaké role se v procesu otevírání dat v organizaci uplatňují, jaké jsou (rámcově) jejich kompetence, činnosti aj., měl by mít přehled o této části kontextu tvorby PP.

Slidy »

3. Katalogizace OD a Národní katalog otevřených dat

Absolvent modulu by měl vědět, jak věcně vypadá katalogizace OD, jak se hledá v datových katalozích a jaké dopady to má na podobu katalogizačního záznamu. Navíc by také měl vědět, jaké jsou druhy katalogů otevřených dat a že se mezi sebou katalogizační záznamy předávají.

YouTube» Google Slidy »

4. Technické zajištění katalogizace otevřených dat

Absolvent modulu bude znát varianty specifikace API LKOD dle OFN Rozhraní katalogů otevřených dat a možnosti její implementace.

YouTube» Google Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »