Zpracování a vizualizace otevřených dat

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

E-learningový kurz je určen především zástupcům organizací, které publikují, analyzují nebo jinak zpracovávají otevřená data. Může jít o odborníky, kteří vytvářejí datové analýzy nebo se zabývají správou dat a databází a jejich vývojem.

Cíl

Cílem školení je proniknout do světa dat a na konkrétním datových sadách si vyzkoušet jejich vyčištění, zpracování i zobrazení prostřednictvím různých typů vizualizací. Účastníci se postupně seznámí s tím, kde data vyhledat, jaké typy dat jsou vhodné pro jednotlivé vizualizace a zejména, jak data transformovat do podoby konkrétních výstupů. Po absolvování kurzu budou účastníci znát základy práce s různými vizualizačními nástroji a měli by být schopni je začít používat v každodenní praxi.

Obsah školení


Struktura školení

Školení má 4 moduly a zabere přibližně 4 hodiny. Jednotlivé moduly jsou k dispozici formou slidů a videí, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Prezentace jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

Úvod

Na úvod představí přednášející cíle školení, zručnosti které účastníci získají jeho absolvováním a jeho strukturu. V této části se také objeví ukázka práce s RawGraphs.

Slidy » YouTube »

Teoretická část

V tomto modulu dojde k prezentaci důvodů proč jsou otevřená data důležitá, jak mohou být užitečná a proč je zpracovávat. Dále přednášející představí, jak taková data vypadají v syrovém stavu a na třech příkladech ukážou, jak je zpracovat - dashboard Covid-19 Praha, aplikace Kam s ním a Analýza dostupnosti veřejnou dopravou.

Slidy » YouTube »

Praktická část

Modul obsahuje ukázky praktická práce s PowerBI, QGIS, Python a Google Collaboratory.

Slidy » YouTube »

Propagace otevřených dat

Modul představí různé způsoby prezentace otevřených dat jako jsou workshopy, konference, výstavy, online nástroje, a jiné.

Slidy » YouTube »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »