Veřejný datový fond (VDF) v architektuře veřejné správy

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pracovníci VS v rolích gestor agendy, ohlašovatel agendy, správce ISVS, poskytovatel číselníků, pracovník oddělení informatiky.

Cíl

Cílem školení je seznámit účastníky s novou metodou sdílení údajů ve veřejné správě prostřednictvím veřejného datového fondu (VDF). Veřejný datový fond (VDF) je definován v Informační koncepci ČR (IKČR) jako dílčí cíl 5.10 a je součástí eGovernmentu VS ČR.

Obsah školení


Struktura kurzu

Kurz má 2 moduly a zabere přibližně 4 hodiny. Jednotlivé moduly jsou k dispozici formou videí, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Prezentace jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Google Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

Modul 1

Modul se zaměřuje na definici veřejného datového fondu jako jedné ze základních metod sdílení agendových údajů a na základní předpoklad sdílení agendových údajů, kterým je správná evidence agendových údajů v registru práv a povinností s založená na konceptuálního modelování agendy.

YouTube» Google Slidy »

Modul 2

Modul poskytuje detailní pohled na architekturu sdílení agendových údajů (propojený datový fond a veřejný datový fond) a poté se zaměřuje na jednotlivé komponenty veřejného datového fondu a na procesy publikace a čtení údajů z veřejného datového fondu.

YouTube» Google Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »