Modelování významu dat ve veřejné správě

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

E-learningový kurz je určen především pro datové analytiky, kteří pracují s otevřenými daty, nebo daty pocházejícími z informačních systémů veřejné správy, dále pak pro technické správce dat, kteří zajišťují technickou a datovou stránku publikace otevřených dat nebo dat pocházejících z informačních systémů veřejné správy.

Cíl

Cílem školení je seznámit datové specialisty a technické správce datových sad a datových rozhraní veřejné správy s problematikou modelování významu dat a ukázat možnosti použití sémantických slovníků v jejich praxi.

Obsah školení

V průběhu kurzu se uživatelé seznámí s významem modelování významu dat ve veřejné správě. Kurz obsahuje teoretický úvod do modelování a seznámení se s metodikou, podle které je význam dat modelován. Hlavní náplň kurzu se ale zabývá způsobem tvorby sémantických slovníků v konkrétních softwarových nástrojích.


Struktura kurzu

Kurz má 6 modulů a zabere přibližně 5 hodin. Moduly jsou k dispozici formou jednoho videa, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Všechny moduly jsou součástí jednoho videa a odkazy odkazují na konkrétní časy, kdy moduly začínají. Prezentace jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do modelování významu dat ve veřejné správě

V modulu zjistíte,k čemu je dobré popisovat význam dat, jak vytvářet popisy dat pomocí významových slovníků a jaké nástroje lze pro tvorbu významových slovníků použít.

YouTube » Slidy »

2. Metodika tvorby významových slovníků

V modulu se seznámíte s tím, jak identifikovat pojmy ve zdrojových datech a jak mezi nimi vytvářet významoví vazby.

YouTube » Slidy »

3. Nástroje pro tvorbu významových slovníků

V tomto modulu projdeme v rychlosti celý proces tvorby významového slovníku za pomoci softwarových nástrojů výrobní linky.

YouTube » Slidy »

4. Tvorba glosářů v systému TermIt

Modul se dopodrobna zabývá nástrojem TermIt a tím, jak v něm vytvářet glosáře.

YouTube » Slidy »

5. Tvorba modelů v systému OntoGrapher

V modului se seznámíte s používáním nástroje OntoGrapher, především jak vytvářet a upravovat pojmy a vztahy, jak efektivně vytvářet složité modely a jak je validovat.

YouTube » Slidy »

6. Využití hotových slovníků

V závěrečném modelu zjistíte, jak běžný uživatel může prohlížet slovníky, které byly vytvořeny v nástrojích výrobní linky a jak vytvářet na základě hotových slovníků datová schémata. V modulu se pracuje v nástrojích ShowIt a Dataspecer.

YouTube » Slidy ShowIt » Slidy Dataspecer »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »