Nalezeno 7 aplikací.

Aplikace Kam s ním?

Aplikace Kam s ním? je agregátorem míst, kde se lze legálně zbavit nepotřebných věcí a odpadů. Aplikace poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru tam, kde jsou tato data k dispozici, včetně možnosti navigace na tato místa. Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě. Aplikace navíc obsahuje místa, která umožňují již nechtěným věcem dát druhý život jako jsou například re-use centra, knihobudky, SWAPy, obchody, kam lze přinést znovu použitelné kartonové krabice a výplně, aplikace také integruje cirkulární projekty, jako je například česká služba REkrabička.

Životní prostředí Regiony a města

Brno v kostce

Realistický model Brna ve videohře Minecraft vytvořený algoritmicky na základě veřejně dostupných dat.
Datasety čerpány primárně ze serveru data.brno.cz ve spolupráci se Statutárním Městem Brnem. Další data čerpána ze serveru OpenStreetMap. Autory aplikace jsou Jonáš Rosecký a Vojtěch Brůža.

Vzdělávání, kultura a sport Regiony a města

Geoportál Praha 6

Aplikace zveřejňuje různé druhy geograficky lokalizovaných sad dat v nadstavbě nad uživatelsky přívětivým prostředím Google Maps.

Zemědělství, rybolov, lesnictví a výživa Hospodářství a finance Vzdělávání, kultura a sport Životní prostředí Zdraví Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost Regiony a města Populace a společnost Doprava

Nejvýznamnější turistické cíle na Broumovsku

V návaznosti na kandidaturu města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028 jsme na datovém portálu Data KHK publikovali mapový příběh s názvem Nejvýznamnější turistické cíle na Broumovsku, jehož součástí je mapa národních kulturních památek nacházející se na Broumovsku. Tyto národní kulturní památky představují 13 kostelů, které jsou předmětem ochrany památkové péče. Kostely jsou obsaženy v datové sadě Národní kulturní památky – bodové objekty, která je publikována jako datová sada otevřených dat.

Regiony a města

PragueDash

PragueDash zpřístupňuje data hl. m. Prahy pro každodenní použití běžného občana.

Praha publikuje velké množství zajímavých dat, ale jejich použití je složité. Některá data jsou dostupná pouze přes technická rozhraní (API, datové soubory), některá jsou dostupná i přes vizualizační platformy, ale často nešťastným způsobem.

Například data o naplněnosti kontejnerů jsou na https://ksnko.praha.eu/map-separated/. Najít svůj kontejner a rozkliknout si ho je ale zbytečně složité i na počítači a to tuto informaci zpravidla potřebujete ve chvíli, když vycházíte z bytu – v ruce kabelku, mobil a klíče a rozhodujete se, zda má smysl pobrat ještě tašku s plasty.

U jízdních řádů je situace lepší, máme platformu na vyhledávání spojů jako PubTran, vyhledávání spoje je i v aplikaci Lítačka. Většina cest MHD je ale na známých trasách a uživatel jen potřebuje rychle vědět, za jak dlouho mu tramvaj jede. Nepotřebuje hledat spoj, potřebuje jen odjezdy jemu velmi důvěrně známé tramvaje či autobusu. K tomu výborně poslouží odjezdová tabule, kterou najdete na zastávce. Nově ale i v aplikaci PragueDash.

Dat k dispozici je více a hlavně jejich seznam se stále rozšiřuje. V nejbližších týdnech tak budou v aplikaci dostupné například i informace o parkovacích místech nebo data o hospodaření městských částí z aplikace CityVizor. V budoucnosti plánujeme také třeba parkovací zóny v okolí, nebo nejbližší sdílená auta s proklikem do jejich aplikace.

Životní prostředí Regiony a města Doprava

Přítomné obyvatelstvo dle dat mobilního operátora

Přítomné obyvatelstvo v Brně na základě dat mobilního operátora v typický pracovní den.

Regiony a města Populace a společnost

Vizualizace hlasování Zastupitelstva města Brna

Podrobné výsledky z hlasování na schůzích městského zastupitelstva.

Vláda a veřejný sektor Regiony a města Populace a společnost