Vizualizace hlasování Zastupitelstva města Brna

Statutární město Brno


Podrobné výsledky z hlasování na schůzích městského zastupitelstva.

Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
2. 2. 2024
Datum poslední úpravy
2. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Hlasování zastupitelstva

JSON feed: https://kod.brno.cz/zastupitelstvo/English description below. Datová sada obsahuje podrobné výsledky z hlasování na schůzích městského zastupitelstva. Zdrojem dat jsou oficiální zápisy z jednotlivých zasedání, které jsou zveřejňovány také na webu města.Data jsou poskytována ve formátu JSON, jejich schéma najdete zde. Záznamy lze řadit a stránkovat pomocí parametrů sort, limit a offset (více informací najdete v dokumentaci). Symbol (VK) v datech znamená "virtuální klient" (jedná se o vzdálený přístup k hlasování). Data jsou aktualizována v horizontu jednoho týdnu od skončení zastupitelstva.The dataset contains detailed results of votings at city council meetings. The source of the data is official records of individual meetings, which are also published on the city's website. The data is published as feed on https://kod.brno.cz/zastupitelstvo/.The data is provided in JSON format, their scheme can be found here. Records can be sorted and paged using the sort, limit, and offset parameters (see the documentation for more information). The symbol (VK) in the dataset, means a verified card and is not essential for data processing.The data is updated within one week period after the council meeting session.