Nejvýznamnější turistické cíle na Broumovsku

Královéhradecký kraj


V návaznosti na kandidaturu města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028 jsme na datovém portálu Data KHK publikovali mapový příběh s názvem Nejvýznamnější turistické cíle na Broumovsku, jehož součástí je mapa národních kulturních památek nacházející se na Broumovsku. Tyto národní kulturní památky představují 13 kostelů, které jsou předmětem ochrany památkové péče. Kostely jsou obsaženy v datové sadě Národní kulturní památky – bodové objekty, která je publikována jako datová sada otevřených dat.

Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
8. 2. 2024
Datum poslední úpravy
8. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Národní kulturní památky - bodové objekty

Datová sada s prostorovou lokalizací bodových objektů (sochy apod.), které jsou součástí národních kulturních památek na území Královéhradeckého kraje. Zdrojem dat je Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Památkový katalog Národního památkového ústavu.