Otevřená data z úředních desek již dnes

, Radka Domanská

Od 1.2.2022 musí státní orgány, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností publikovat úřední desky jako otevřená data. Ke dni 1.2.2022 je v Národním katalogu otevřených dat registrováno 102 datových sad dle otevřené formální normy pro úřední desky. Správnou publikaci úředních desek si mohou poskytovatelé ověřit v testovací aplikaci.

Povinnost publikace metadat informací zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na úředních deskách a metadat těchto úředních desek vyplývá z §5a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na portálu otevřených dat může každý zdarma absolvovat e-learningové kurzy, ve kterých se dozví, co jsou otevřená data, co jsou otevřené formální normy a jak je využít, a také jakým způsobem katalogizovat otevřená data.