Registrace na nové školení k modelování významu dat

, Radka Domanská

K čemu je dobré popisovat význam dat? Jak vytvářet popisy dat pomocí významových slovníků? Jaké nástroje lze pro tvorbu významových slovníků použít? To vše se dozvíte v novém školení Modelování významu dat ve veřejné správě. První běh se uskuteční již 6.1.2022 v online formě.

Školení slouží k seznámení s modelováním významu dat a ukazuje použití sémantických slovníků pro vyhledávání a dokumentaci dat. Vytvořený model lze využít například při registrace údajů v registru práv a povinností. Správná evidence je totiž předpokladem pro sdílení dat, a to nejen otevřených. Úvodní modul školení má povahu manažerského shrnutí a zbylé moduly se zaměřují na způsob tvorby sémantických slovníků v konkrétních softwarových nástrojích.