Novináři! Jak odhalit nekalé praktiky? Využívat veřejné rejstříky a evidence

, David Havlík

V dnešní době, kdy jsou informace velmi cenným zbožím, je schopnost využívat veřejně přístupná a otevřená data stále důležitější. Nedávný unikátní výzkum mezi poskytovateli, zpracovateli a uživateli otevřených dat ukázal, že veřejně přístupná data mohou být velmi prospěšná i pro novináře. V následujícím článku se dozvíte, jak mohou novináři využít informace z veřejných zdrojů k nalezení nových a exkluzivních témat. Jak mohou být úspěšní u čtenářů, posluchačů či diváků nejen díky zpravodajskému instinktu či investigativním schopnostem, ale i díky moderním technologiím a digitálním dovednostem. Jak veřejné zdroje mohou novinářům pomoci odhalovat korupční praktiky, zneužívání moci a další veřejně prospěšná témata klíčová pro udržení demokratických procesů v naší zemi a společnosti.

Každodenní novinářská práce vyžaduje neustálé hledání nových a zajímavých témat, která budou dostatečně přitažlivá pro čtenáře, posluchače či diváka. V dnešní době je však stále těžší najít skutečně původní příběh, který ještě nebyl médii zpracován. S rozvojem moderních technologií a digitalizace ale dostali novináři k dispozici nový robustní nástroj, který může být pro objevování nových témat velmi důležitý a užitečný - jsou to veřejné rejstříky a evidence.

Je důležité si hned v úvodu uvědomit, že veřejné rejstříky a evidence se od otevřených dat liší. Otevřená data se často týkají širšího spektra témat, jako jsou například národohospodářské, ekologické nebo zdravotní údaje. Na rozdíl od veřejně přístupných rejstříků a evidencí bývají jen zřídkakdy spojena s konkrétními subjekty, ale spíše poskytují široký přehled o dané oblasti. Otevřená data zpravidla poskytuje stát jeho organizace či úřady místních samospráv, zatímco veřejně přístupné rejstříky a evidence mohou spravovat též subjekty soukromého práva.

Klíčové je propojování informací

Pro včasné odhalení bezpečnostních rizik včetně korupce je propojování informací klíčové.

Pro názornou ukázku použijeme informace z veřejných rejstříků a evidencí, které spravuje stát. Rejstřík trestů právnických osob obsahuje seznam organizací pravomocně odsouzených za úmyslné trestné činy. Je dostupný v uživatelsky přívětivém formátu CSV, stejně jako Registr nespolehlivých plátců DPH, Registr osob, které závažným způsobem porušili svoje daňové povinnosti či Insolvenční rejstřík, který je stažitelný pro změnu v Excelu. Vše jsou veřejné informační zdroje, které obsahují zpravodajsky cenné informace o osobách, které se v Česku ocitly na některé z pomyslných “černých listin”. Mezi další patří Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Sbírky rozhodnutí ÚOHS, Evidence úpadců, Pravomocná rozhodnutí České národní banky či Centrální evidence exekucí.

Podezřelí partneři veřejného sektoru

Unikátní identifikační čísla pravomocně odsouzených organizací jsme po stažení do tabulkového procesoru spárovali pomocí vyhledávací funkce XLOOKUP s identifikačními čísly partnerů veřejného sektoru v Registru smluv a identifikačními čísly sponzorů politiků a politických stran v jejich výročních zprávách, které jsou rovněž dostupné v CSV formátu. Tento druh párování umožňuje novinářům rychle odhalit podezřelé vztahy mezi politickými stranami a podnikatelskými subjekty, což může být pro identifikaci korupčních rizik a praktik velmi cenné.

P.č. Organizace Rozsudek Poslední smlouva Počet smluv Hodnota smluv Sponzoring
1 Metrostav a.s. 00014915 21.6.2022 16.2.2023 2 501 311 690 112 433 Kč X
2 Metrostav Infrastructure a.s. 24204005 21.6.2022 27.2.2023 326 20 355 682 514 Kč X
3 Energie - stavební a báňská a.s. 45146802 24.3.2022 10.2.2023 451 19 304 214 141 Kč X
4 HOSPIMED, spol. s r.o. 00676853 21.6.2022 27.2.2023 2 059 2 060 256 497 Kč X
5 Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 9.4.2021 1.3.2023 1205 1 418 714 371 Kč  
6 AGPI, a.s. 00112836 14.8.2021 1.2.2022 24 452 339 076 Kč  
7 H.K.U., spol. s r.o. 25515161 7.11.2022 23.2.2022 315 370 272 434 Kč X
8 PTV, spol. s r.o. 00222640 2.10.2019 5.4.2022 29 89 213 942 Kč  
9 Wassa s.r.o. 27317421 26.4.2022 5.12.2022 118 66 414 868 Kč  
10 DenisOil s.r.o. 04317106 17.4.2020 21.6.2021 6 65 255 300 Kč  
50 KT Bau s.r.o. 28333004 9.2.2017 13.5.2020 1 0 Kč  
Celkem 50 50 50 50 7503 356 017 777 438 Kč 10

Údaje platné ke dni 5.3.2023

Mezi 941 pravomocně odsouzenými právnickými osobami jsme identifikovali celkem 151 partnerů veřejného sektoru. U padesáti partnerů, tedy u třetiny jsme identifikovali, že veřejný sektor s nimi uzavíral smlouvy i po jejich odsouzení. Tito pravomocně odsouzení partneři uzavřeli s veřejným sektorem celkem 7 503 smluv v hodnotě 356 017 777 438 Kč. Mezi 151 odsouzenými partnery veřejného sektoru jsme identifikovali celkem 67 sponzorů politiků, stran a hnutí. S deseti z nich uzavíral veřejných sektor smlouvy i poté, co byli pravomocně odsouzení. Mezi odsouzenými partnery veřejného sektoru jsme též identifikovali jednoho insolventního zaměstnavatele a 41 osob, které závažným způsobem porušili svoje daňové povinnosti.

Upozorňujeme, že v úterý dne 7. března 2023 oznámil tehdejší Prezident republiky Miloš Zeman, že udělit milost obchodní firmě Energie - stavební a báňská a.s. a prominul jí zbytek trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti na veřejné soutěži, který byl firmě uložen za zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Prezident republiky přihlédl k tomu, že trest nepříznivě dopadá především na zaměstnance dané obchodní firmy a tomu, že významnou část trestu omilostněná společnost již vykonala.

Uvedené informace mohou být důležité pro novináře, kteří se snaží rozkrýt korupční praktiky ve veřejné sféře. Zároveň však platí, že práce s daty vyžaduje určitou znalost právních předpisů a etických zásad. Novináři musí být pečliví a dbát na to, aby jejich práce byla založena na faktech a nevytvářela neopodstatněná obvinění. Pokud jsou veřejné rejstříky využívány odpovědně mohou poskytnout novinářům cenné nástroje pro odhalování pravdy a boj proti korupci.

Kde hledat zpravodajsky cenné informace?

Zpravodajsky hodnotné informace o konkrétních lidech, podnikatelích, politicích a jinak exponovaných osobách obsahuje i Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Administrativní registr ekonomických subjektů, Portál živnostenského podnikání, Seznam držitelů datových schránek, Evidence skutečných majitelů, Hledaní a pohřešovaní, Volební seznamy, Majetková přiznání politiků a úředníků, profesní seznamy jako Seznam advokátů, Seznam exekutorů, Seznam insolvenčních správců, Seznam mediátorů, Seznam notářů, Seznam rozhodců, Seznam znalců, tlumočníků a překladatelů, Seznam akreditovaných osob, Seznam soudců, Seznam státních zástupců, evidence z činnosti bývalého komunistického režimu jako, Seznam soudců a státních zástupců s komunistickou minulostí, či Vyhledávání v archivních a registračních protokolech StB.

Forma a podmínky užití se mohou lišit v závislosti na konkrétním rejstříku nebo evidenci. Obvykle jsou informace poskytovány zdarma v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a vyhledávání přes internet. V ojedinělých případech může správce registru účtovat manipulační poplatek (Centrální evidence exekucí, Nahlížení do katastru nemovitostí) anebo poskytnutí informace podmínit sepsáním žádostí podle příslušného zákona (Centrální registr oznámení). Upozorňujeme, že dokumenty získané přes internet mají většinou pouze informativní charakter.

Avšak využití veřejných zdrojů k vyhledávání nových témat není pouze pro novináře, ale může být prospěšné i běžným občanům v jejich každodenním životě či podnikání. Chtějí-li vědět víc o věcech, jevech a událostech v jejich nejbližším i vzdáleném okolí mohou využít Informační systém EIA o posuzování vlivu nových staveb na životní prostředí. Evidence vozidel přijde vhod motoristům nejen při dopravní nehodě ale i Pátrání po vozidlech a registračních značkách v případě krádeže. A nemusí jít nutně pouze o automobil ale třeba též o Odcizené mobilní telefony. V době současné energetické krize se může hodit také Přehled údajů o licencích udělených ERÚ neboli Energetickým regulačním úřadem.

Veřejné rejstříky a evidence

Následuje výčet veřejných rejstříků a evidencí, které jsme při přípravě tohoto článku identifikovali na internetu a použili včetně takzvaných agregátorů informací jako je například veřejně prospěšný projekt Hlídač státu, jehož cílem je veřejná kontrola státních a veřejných institucí prostřednictvím Registru smluv, burzovní portál Kurzy.cz, informační portál České kanceláře pojistitelů Vyhledávání vozidla dle SPZ. Agregátor informací je podle internetové encyklopedie Wikipedia označení pro internetové stránky nebo speciální počítačové programy, které na jednom místě shromažďují jeden typ informace z různých internetových zdrojů.

 1. Administrativní registr ekonomických subjektů
 2. Centrální evidence exekucí
 3. Centrální registr oznámení
 4. Evidence skutečných majitelů
 5. Evidence svěřenských fondů
 6. Evidence úpadců
 7. Hlídač státu
 8. Informační systém EIA
 9. Insolvenční rejstřík
 10. Kurzy.cz
 11. Nahlížení do katastru nemovitostí
 12. Nespolehlivé osoby
 13. Nespolehliví plátci DPH
 14. Odcizené mobilní telefony
 15. Otevřená data pro volební výsledky
 16. Pátrání po osobách
 17. Pátrání po uměleckých předmětech
 18. Pátrání po vozidlech a registračních značkách
 19. Portál živnostenského podnikání
 20. Pravomocná rozhodnutí České národní banky
 21. Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
 22. Registr smluv
 23. Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
 24. Rejstřík trestů právnických osob
 25. Rizikové weby
 26. Sbírky rozhodnutí ÚOHS
 27. Seznam advokátů
 28. Seznam akreditovaných osob
 29. Seznam držitelů datových schránek
 30. Seznam exekutorů
 31. Seznam insolvenčních správců
 32. Seznam mediátorů
 33. Seznam notářů
 34. Seznam rozhodců
 35. Seznam soudců
 36. Seznam soudců a státních zástupců s komunistickou minulostí
 37. Seznam státních zástupců
 38. Seznam znalců, tlumočníků a překladatelů
 39. Veřejný rejstřík a Sbírka listin
 40. Vyhledávání v archivních a registračních protokolech StB
 41. Vyhledávání vozidla dle SPZ
 42. Výroční zprávy a zprávy o financování volebních kampaní

Vzhledem k velkému množství dat bývá ruční shromáždění, zpracování a analýza informací z veřejných rejstříků a evidencí na internetu často obtížné a časově velmi náročné. Řešením může být umělá inteligence (AI) která pomůže automatizovat sběr a analýzu dat z webů a sociálních sítí. Data lze pak zpracovat mnohem rychleji a efektivněji, ale o tom až někdy příště.