Data o exekucích přinesla pozitivní změnu ve společnosti

, Michal Škop

Když poslanci ODS, KDU-ČSL, US a ČSSD 26. 1. 2001 odhlasovali změnu exekučního řádu zavádějícího soukromé exekutory dle poslaneckého návrhu skupiny poslanců pod vedením tehdy už ministra Pavla Němce, většina z nich asi netušila, že tento zákon bude devastující pro stovky tisíc lidí v ČR. A že jeho neblahé důsledky se budou muset řešit i v roce 2023. A byla to právě data, která stála na začátku pozitivních změn v posledních letech.

Socha před Nejvyšším správním soudem. Foto Alkhimov Maxim
Socha před Nejvyšším správním soudem. Foto Alkhimov Maxim

Pod zástěrkou univerzální mantry “dluhy se mají platit” vznikl v nultých letech business v řádu desítek až stovek miliard korun ročně, který ale měl devastující dopad na finanční situaci a psychické zdraví mnoha jednotlivců i rodin. A přeneseně i na celou společnost. Přesto, že neziskový sektor i média od počátku ukazovala na problémy, jejich hlas nebyl v té době dostatečně silný na změnu. Až zveřejnění detailní Mapy exekucí v dubnu 2017 dodalo konečný dostatečný impuls k pozitivním změnám. V mapě bylo najednou vidět, kolik exekucí je v každé obci a že třeba i v bohaté Praze má exekuci každý dvanáctý obyvatel a průměrná exekuce tam dosahuje skoro 1 milionu korun. V Ústí nad Labem, Mostě nebo Chomutově byl v exekuci ale už každý pátý obyvatel.

Díky tomu se v posledních letech legislativa regulující proces exekucí podstatně změnila a nové exekuce jsou již řešeny výrazně lépe. Je i snaha řešit ty staré (“milostivé léto”, ukončování bagatelních exekucí). A nakonec došlo i k tomu, že Exekutorská komora, která dlouho měla takřka monopol na interpretaci dat o exekucích a roky zveřejňovala data jen v souborech pdf nesplňující definici otevřených dat, je díky novele exekučního řádu povinna data o exekucích od letošního roku zveřejňovat jako otevřená data.

Tato nová otevřená data zde prozkoumáme.

Přehled exekutorů

Prvním datovým souborem je přehled exekutorů a kolik řeší exekucí. Zde snadno zjistíme, že v ČR je aktuálně 157 exekutorských úřadů a více jak 4 miliony exekucí. A exekuční business je značně koncentrován, neboť polovinu všech exekucí provádí jen 16 největších úřadů.

Přehled exekutorů v ČR, duben 2023.
Přehled exekutorů v ČR, duben 2023.

Přehled lidí v exekucích

Ve věkových skupinách mezi 30 a 60 lety věku je aktuálně v exekuci vždy více jak 10 % obyvatel. To lze zjistit z druhého datového souboru.

Věková pyramida obyvatel ČR a podíl lidí v exekuci, duben 2023.
Věková pyramida obyvatel ČR a podíl lidí v exekuci, duben 2023.

Mapa exekucí

Třetí datová sada obsahuje údaje o exekucích za jednotlivé obce. Takováto mapa v roce 2017, tehdy ještě z těžko získaných uzavřených dat, pomohla dotlačit zákonodárce k úpravám exekučních zákonů.

Mapa exekucí z dubna 2023. Podíl obyvatel v exekuci v jednotlivých obcích. Čím červenější, tím vyšší podíl.
Mapa exekucí z dubna 2023. Podíl obyvatel v exekuci v jednotlivých obcích. Čím červenější, tím vyšší podíl.

Použitá data

K našich jednoduchým analýzám postupně využijeme všechny otevřené datové sady, které Exekutorská komora České republiky od letošního roku poskytuje. Tedy

Data o věkové struktuře celé populace ČR a o počtech obyvatel obcí získáme z dat Českého statistického úřadu.

Postup zpracování

První graf - Přehled exekutorů

Zde je postup velmi jednoduchý. Po stažení dat si jen stačí data seřadit a sloučit těch 139 exekutorů, kteří dohromady mají na starost ½ exekucí. Nakonec jen vykreslit koláčový graf např. v některém z tabulkových procesorů (zde byl použit Libre Office Calc).

Už zde narazíme na to, že v otevřených data z Exekutorské komory jsou chyby. Zde jen malé v tom, že někteří exekutoři jsou v datech 2x, ale to jde snadno vyřešit.

Druhý graf - Přehled lidí v exekucích

Zde si opět vystačíme s tabulkovým procesorem. Data o počtu lidí v exekuci v každé věkové skupině získáme pomocí kontingenční tabulky.

Opět narazíme na očividné chyby v datech, kdy u skoro 10 000 lidí v exekuci je uvedeno, že jsou ve věku mezi 0 a 5 lety. Ač před několika lety exekuce u takto malých dětí byla smutná realita, dnes již jich je minimum (po změně zákonů i soudního rozhodování). Nejspíše se jedná o lidi, u kterých v datech není věk a Exekuční komora jim přiřadila věk 0. Ty tedy z analýzy vyřadíme a budeme to mít na paměti při používání výsledků.

ČSÚ poskytuje data o populaci ČR za stejné věkové skupiny, takže tato dvoje data lze jednoduše dát vedle sebe a po malých úpravách rovnou vykreslit graf opět v tabulkovém procesoru.

Třetí graf - Mapa exekucí

Tady jde o nejsložitější postup, ale stále vcelku jednoduchý. Data z Exekutorské komory o počtech exekucí v obcích i geografická data z ČÚZK používají shodné kódy pro označení obcí, takže spojení těchto dat je otázkou jednoho joinu např. v knihovně Pandas.

Na samotné vytvoření mapy potom použijeme postup z předchozího článku. Barvy použijeme s ohledem na barvoslepost.

Nejpozději z mapy odhalíme další chyby v datech Exekutorské komory. U obcí se stejným jménem jsou často zjevně některé exekuce přiřazeny ke špatné obci. Např. někteří lidé s exekucí žijící v jihočeském Písku jsou reportováni v Písku u Frýdku-Místku. Ze 101 lidí žijících v Chlumci v okrese Český Krumlov jich opravdu 99 nemá exekuci, jak je v datech uvedeno. To jenom nejspíše některé případy z Chlumce v okrese Ústí nad Labem jsou mylně zapsány tam.

Výsledek

Výše zmíněné ukázkové vizualizace nových otevřených dat o exekucích od Exekutorské komory ČR ukazují, že se jedná o složitou problematiku, která ovlivňuje mnoho lidí a jejich finanční situaci.

Výsledky této vizualizace ukazují, že se v ČR každoročně řeší tisíce exekucí, které mohou mít dramatický dopad na životy obyčejných lidí. Pro mnoho lidí se stává exekuce finanční pastí, ze které se těžko dostávají, a mohou vést k trvalým finančním potížím a dokonce ke ztrátě majetku.

Vzhledem k tomu, že exekuce jsou tak složitou a často emotivní problematikou, je důležité je analyzovat a diskutovat na základě skutečných faktů, dat. Vizualizace dat a jejich analýza je jedním z nástrojů, které umožňují lépe pochopit složitost a dopad exekucí v ČR.

Zároveň jsme už zde narazili na některé limity nově otevřených dat Exekutorské komory. Jedním z nich jsou chyby v datech ukazující nejspíše na nedostatečnou kontrolu jejich kvality, což se snad časem zlepší. Dalším limitem je nemožnost porovnání jistiny a příslušenství, což by ale nejspíše znamenalo změnou zákona přikázat Exekutorské komoře takové rozlišení poskytnout také a nejspíše se tedy toho v brzké době nedočkáme.

Další užití

Exekutorská komora publikuje otevřená data ze zákona na pravidelné bázi, což poskytuje možnost sledovat vývoj v čase. Tyto data lze využít pro různé účely, například pro analýzu statistických trendů nebo pro srovnání výkonů exekutorů v různých regionech.

Díky tomu, že jsou tato data veřejně přístupná, mohou je využívat jak jednotlivci, tak i organizace a firmy. Pro výzkumné účely mohou být data z Exekutorské komory velmi cenným zdrojem informací, které mohou pomoci odhalit nové trendy nebo přinést nové poznatky o fungování exekutorského systému.

Analýzy na základě těchto dat by měly sloužit i jako podklady pro další legislativní regulaci exekucí v ČR.

Použité nástroje a zdroje