Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla

Součástí poskytované distribuce datové sady nejsou autorská díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Autorské právo tak nikterak nebrání libovolnému opětovnému užití obsahu poskytované distribuce datové sady.