Není specifikováno, zda distribuce datové sady obsahuje osobní údaje

Poskytovatel dat nespecifikoval, zda distribuce datové sady obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Může se tedy stát, že se příjemce této distribuce datové sady stane správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu by musel plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají. Jde zejména o povinnost zpracovávat osobní údaje za účely, které jsou v souladu se zákonem, vhodným způsobem a po dobu nezbytnou k dosažení těchto účelů, a to na základě zákonného právního titulu.