Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze

Poskytovaná distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Data poskytované distribuce datové sady je tak možné bez omezení vytěžovat, zužitkovat a opětovně užívat.