Otevřené formální normy (OFN)

Otevřené formální normy ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou pro poskytovatele otevřených dat kteří jsou povinnými subjekty dle § 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím závazné. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Tím je umožněno taková data jednodušeji využívat nezávisle na tom, od kterého jsou poskytovatele.

Na otevřených formálních normách pracujeme na GitHubu. Navrhujte nové normy a přispívejte do existujících!

Význam a způsob použití otevřených formálních norem

Otevřená formální norma (OFN) specifikuje, jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích, akcích apod. Pro poskytovatele dat jsme vytvořili návod k použití OFN poskytovateli dat. Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je ve zkratce následující:

OFN pro konkrétní datové sady

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady:

Specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat (sdílené specifikace)

Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v tzv. sdílených specifikacích, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy a specifikace. Následující specifikace jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále pracujeme na:

Obecnější OFN pro různé typy dat

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále pracujeme na následujících obecnějších otevřených formálních normách: