Řízený přístup

Vítejte na stránce, která bude obsahovat hlavní informace o řízeném přístupu k datům. Také zde naleznete informace o způsobech a podmínkách pro podání žádosti o řízený přístup. V současné chvíli probíhají intenzivní práce na legislativní části a dalších podpůrných oblastech, které jsou nezbytné jakožto základní pilíře pro umožnění a aplikování řízeného přístupu k datům.

Controlled access

This page will contain the main information about controlled data access. You will find here information about the methods and conditions for submitting a request for grant controlled access. We are working intensively on the legislative part and other supporting areas, which are necessary for enabling and applying controlled access to data.