Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Český telekomunikační úřad


Webová aplikace poskytující přehled platných individuálních oprávnění pro televizní vysílače.

Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
13. 12. 2023
Datum poslední úpravy
13. 12. 2023
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Televizní vysílače

Zdrojová data webové aplikace ČTÚ: [Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače](http://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/prehled-televiznich-vysilacu/opravneni). Datová sada obsahuje sloupec ANT_ID. Jedná se o kód, pomocí kterého lze vyhledat přesný [kruhový anténní vyzařovací diagram horizontální předmětného kmitočtu](koordinovane-vyzarovaci-diagramy-anten-rozhlasovych-televiznich-vysilacu).

Vyzařovací diagramy antén vydaných individuálních oprávnění rozhlasových a televizních vysílačů

Tato datová sada rozšiřuje datovou sadu [Televizní vysílače](http://data.ctu.cz/dataset/televizni-vysilace) a [Rozhlasové vysílače ](http://data.ctu.cz/dataset/rozhlasove-vysilace), pro které ČTÚ vydal platné individuální oprávnění k využívání radiových kmitočtů (dále jen „oprávnění“). V přehledu jsou uvedeny technické parametry pro každý předmětný kmitočet uvedené v oprávnění.* Kmitočet* Polarizace* Název vysílaného programu (popř. NÁZEV VYSÍLACÍ SÍTĚ u digitálního vysílání)* PI kód (analogové rozhlasové vysílání)* Nadmořská výška* Souřadnice stanoviště* Maximální vyzařovací výkon (ERPmax)* Typ * ANT_IDV případě ANT_ID se jedná o kód, pomocí kterého lze vyhledat přesný kruhový anténní vyzařovací diagram horizontální předmětného kmitočtu. Kruhový vyzařovací diagram 0-360° je rozdělený po 10°. Jedná se o tedy o omezení ERP (útlum) pro každý sektor 10° a to v dB. Tento vyzařovací diagram, uvedený v oprávnění se může lišit od zkoordinovaného, pokud žadatel požádá ČTÚ o nižší výkon (nesmí být ale větší).