Nalezeny 4 aplikace.

Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby

Webová aplikace zpřístupňující evidenci provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby.

Věda a technika

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Webová aplikace poskytující přehled platných individuálních oprávnění pro televizní vysílače.

Věda a technika

Přehled rozhlasových vysílačů

Webová aplikace poskytující přehled rozhlasových vysílačů.

Věda a technika

STARFOS

Webová aplikace STARFOS je moderní fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky.

Věda a technika