Podělte se s námi o svou zkušenost v dotazníkovém šetření

, Lenka Kováčová

Svoji zkušenost s využíváním Portálu o datech a Národního katalogu otevřených dat nám můžete sdělit prostřednictvím dotazníkového šetření. Respondenty dotazníkového šetření mohou být jak uživatelé portálu a katalogu, tak i lidé, kteří pracuji s datovými sadami jiných subjektů, ale nejsou (zatím) uživateli NKODu. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut.

Otázky se vztahují k práci s daty, vyhledávání zdrojů dat a formátů dat, se kterými respondent pracuje. Dotazník je anonymní. Dotazníkové šetřeni je realizováno Oddělením výzkumů a analýz DIA a jeho výsledky budou sloužit k vylepšení fungovaní Portálu o datech a NKOD. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu: vyzkum@dia.gov.cz.