Druhé místo v soutěži eOsobnost eGovernmentu pro otevřená data

, Lenka Kováčová

Dne 11. května 2022 byly v Praze vyhlášené výsledky dalšího ročníku soutěže eOsobnost eGovernmentu, která oceňuje ty, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. V kategorii věnované centrálním úřadům se na druhém místě umístil národní koordinátor otevřených dat Jakub Malina.

Čtenáři Magazínu Egovernment ocenili, že se Jakub Malina zasloužil o to, že publikace otevřených dat již není jen dobrovolná aktivita, ale stala se povinností pro širší okruh subjektů. Díky této iniciativě se výrazně zvýšil počet poskytovatelů otevřených dat, což přispělo k vyšší transparentnosti a otevřenosti státních úřadů i samospráv. Zároveň se zasloužil o věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru, který má přinést mj. možnost sdílet veškerá data státu za účelem vědeckých analýz, nebo výzkumů.

Na stupních vítězů se za své aktivity, mimo jiné v oblasti otevřených dat, ocitly i vedoucí oddělení provozu IS na Praze 12 Daniela Soldátová a vedoucí odboru analýz a podpory řízení v Královéhradeckém kraji Radmila Velnerová. Všem oceněným gratulujeme.