Dashboardy - nový pohled na stav datových sad v NKOD

, Lenka Kováčová

Na stránkách Portálu otevřených dat v sekci věnované Datové kvalitě nově naleznete dashboardy, které přinášejí jiný pohled na stav datových sad v Národním katalogu otevřených dat. Dashboardy slouží nejen pro analytické potřeby týmu národního koordinátora pro otevřená data, ale mohou fungovat jako výborný nástroj kontroly stavu dat pro uživatele a především jejich poskytovatele.

Jestli chce poskytovatel vědět, jak si s kvalitou poskytovaných metadat stojí v porovnání s ostatními, doporučujeme kliknout na aktuální obecný dashboard dostupný přímo ze sekce Datová kvalita.

Náhled na dashboard NKOD
Náhled na dashboard NKOD

V případě, že se chtějí návštěvníci webu obeznámit s dashboardy konkrétních institucí, naleznou je v sekci Poskytovatelé přímo v národním katalogu. Vývoj jednotlivých ukazatelů navíc mohou sledovat v čase. A to jak z hlediska hodnot naměřených v jednotlivé dny (viz červený kroužek v obrázku), tak náhledem na aritmetické průměry hodnot za daný měsíc (viz zelený kroužek v obrázku).

Dashboardy poskytovatelů
Dashboardy poskytovatelů