Webinář EK k výzvě pro publikaci High Value Datasets

, Radka Domanská

Evropská komise organizuje 23. března 2022 informační setkání k výzvě, která umožňuje čerpat finanční prostředky pro publikaci tzv. datových sad s vysokou socioekonomickou hodnotou. Webinář se bude podrobně zabývat očekávaným rozsahem žádostí a požadavky pro participaci, nebo zapojení partnerů.

Výzva je zaměřena na podporu veřejných institucí na lokální, regionální a národní úrovni s cílem zvýšit sémantickou, technickou a právní interoperabilitu a datovou přenositelnost vybraných datových sad. Jen pro připomenutí, tzv. datové sady s vysokou socioekonomickou hodnotu budou blíže definovány prováděcím nařízením EK. V současnosti však víme, že budou spadat do šesti tematických kategorií zmíněných ve směrnici o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru: geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita. Tyto data pak budou povinně publikována jako otevřená data napříč všemi členskými zeměmi EU.

Všechny potřebné informace k webináři naleznete zde.