Nový datový standard pro číselníky

, Radka Domanská

Všechny zveřejněné číselníky musí splňovat nově vydanou otevřenou formální normu pro číselníky. Tento datový standard je předpokladem k tomu, aby bylo možné data vzájemně propojovat a informační systémy mohly lépe spolupracovat.