Registrujte se na konferenci Otevřená data 2021

, Radka Domanská

Konference Otevřená data 2021 se letos uskuteční 5. listopadu a bude probíhat hybridní formou - prezenčně i on-line s využitím technologie WebEx. Program konference je bohatý, kromě týmu Národního koordinátora otevřených dat vystoupí také poskytovatelé a uživatelé otevřených dat.

Prezenčně se konference uskuteční v Národní technické knihovně, kde bude zajištěno občerstvení. Potvrzení prezenční účasti (počet účastníků je omezen) nebo odkaz pro připojení na konferenci pro on-line účastníky zašleme pouze registrovaným zájemcům. Registrovat se mohou jak zaměstnanci státních orgánů, krajů či obcí, tak odborná veřejnost. V případě prezenční účasti je třeba na místě předložit příslušné doklady dle aktuálně platných protiepidemických opatření.

Těšíme se na setkání s Vámi.