Konference Otevřená data 2020

, Michal Kubáň

V pátek 23. října se uskutečnila výroční konference Otevřená data ve veřejné správě. Vzhledem k epidemiologické situaci se konference konala online. Více než 140 účastníků mělo možnost shlédnout příspěvky zástupců Ministerstva vnitra a dalších institucí státní správy a samosprávy. Velká pozornost byla tentokrát věnována využití otevřených dat v praxi - představena byla zatím opomíjená oblast využití otevřených dat ve výuce a vzdělávání na různých typech škol. Další příklady využití otevřených dat se týkaly žurnalistiky, wikidat nebo konkrétního přínosu obcím.