Podání návrhů projektů využití otevřených dat veřejné správy EU

, Michal Kubáň

Od 30. června se otevírá výzva CEF podání návrhů projektů využití otevřených dat veřejné správy EU.

Evropská komise připravuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů v oblasti otevřených dat veřejné správy s indikativním rozpočtem 3 milióny EUR v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility Telecom).

Do výzvy pod názvem „Přístup k opětovně využitelným informacím veřejného sektoru – Otevřená data veřejné správy – Generické služby“ bude možné předkládat návrhy prostřednictvím webového formuláře a to v období od 30. června do 5. listopadu 2020.
Více informací a konkrétní formuláře budou zveřejněny při otevření výzvy.

Postup pro přihlášení projektu, proces výběru a následného kofinancování je popsán na webových stránkách.

Podmínky výzvy umožňují přihlášení konsorcia minimálně dvou subjektů, z nichž přinejmenším jeden představuje orgán veřejné správy České republiky. U vybraných projektů je plánováno proplacení až 75% uznatelných nákladů s tím, že trvání projektu může být až 36 měsíců.

Program CEF Telecom si klade za cíl usnadnit přeshraniční interakci orgánů veřejné správy, firem a občanů skrze infrastrukturu digitálních služeb a širokopásmových sítí. Podpořené projekty přispějí k vytvoření evropského ekosystému interoperabilních a propojených digitálních služeb, na jejichž základě může lépe fungovat jednotný digitální trh EU.

Smyslem výzvy v oblasti otevřených dat veřejné správy je urychlit vývoj informačních produktů a služeb založených na opětovném využití a provázání dat veřejného a komerčního sektoru EU. Snadnější přístup k datům veřejné správy je považován za jednu z klíčových oblastí společného datového prostoru. Infrastruktura vytvořená díky spolufinancování z prostředků CEF Telecom pomůže vyřešit technické a právní problémy, s nimiž se širší využití otevřených dat veřejné správy v rámci EU potýká.

Můžete si prohlédnout více informací k pojetí společného datového prostoru EU.

Své dotazy můžete směřovat na Renatu Brožkovou, Tel.: +420 974 817 531.