Česko si mírně polepšilo v mezinárodním hodnocení otevřených dat

, Michal Kubáň

Minulý týden Evropská komise zveřejnila na Evropském datovém portále výsledky každoroční studie hodnotící členské státy EU v oblasti otevřených dat tzv. European Open Data Maturity Report 2019. Česká republika se v celkovém pořadí posunula z 21. na 19. místo a přesunula se do skupiny Followers.

Oproti předchozím rokům, kdy se členské státy předbíhaly v hodnocení, tak dochází k období upevňování stabilních pozic a menšího pohybu směrem nahoru. Větší důraz je kladen na kvalitu poskytovaných otevřených dat, hodnocení dopadu otevřených dat, ale nově i sdílení dat.

Na prvních třech místech se v tomto roce umístily Irsko, následně Španělsko a Francie, které si udržely vedoucí pozice z předchozího roku. Ze 32 hodnocených zemích se přesně polovina umístila nad evropským průměrem (66%) a druhá pod ním. Open Data Maturity Report rozděluje hodnocení země do čtyř skupin - Beginners, Followers, Fast-trackers, Trend-setters. Letošní ročník ukázal jasné rozdělení mezi těmito skupinami.

Figure 3: Open data maturity clustering 2019

Pouze první tři země spadají do Trend-setters. Do druhé nejlepší skupiny Fast-trackers, ve kterém byla v minulém roce i Česká republika, se letos z předchozích 16 zemí dostalo pouze 8 zemí. Skupina Followers je letos suverénně největší skupinou, jelikož do se ní zařadilo 14 zemí včetně České republiky. Do této skupiny patří například Rakousko, Estonsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Rumunsko a další. Do poslední skupiny, nešťastně pojmenované “Beginners”, spadlo překvapivě Slovensko.

Hodnotící studie Open Data Maturity Report (podrobný report) se tradičně zaměřuje na oblasti: koordinace politik, technická infrastruktura - portál, přínos - dopad, kvalita poskytovaných dat. Největší posun udělaly členské státy v oblasti koordinace politik otevřených dat, kde bylo průměrné skóre 74%. V oblasti národních portálů se situace oproti předchozím letům zlepšila. Letos bylo trendem více monitorovat a analyzovat chování návštěvníků portálů a zjišťovat, jaký obsah a jaká data je nejvíce zajímají. Výrazně hůře než kvalita dat a metadat dopadla kategorie měření dopadu a využití otevřených dat. Tato hodnotící kategorie je pro všechny členské státy velmi náročná, protože samotný monitoring a zajišťování využívání otevřených dat je mnohdy mimo personální a finanční kapacity členských států. Česká republika ani v tomto případě není výjimkou.

Figure 4: EU28 average open data maturity per dimension

Celkově Česko zaostává za evropským průměrem o pouhé 2% (64% z 66%). V oblasti koordinace politik ČR skončila na 14. místě. V oblasti datového portálu ČR skončilo na 28. místě a na 21. místě se umístilo v měření dopadů otevřených dat.

State-od-Play on open data 2019. Maturity level rating and overall maturity level segmentation.

Nejlepšího výkonu Česká republika dosáhla v oblasti kvality metadat a otevřených dat, ve kterém ČR skončila na druhém místě za Irskem.

State-od-Play on open data 2019. Dimension performance.

Letošní výsledky samohodnotícího dotazníku, který každoročně zpracovávají samotní gestoři agendy otevřených dat v členských státech, přinesl velké překvapení. Sousední Slovensko spadlo z 8. místa na 29. místo. Opačným směrem kráčelo naopak Dánsko, které z 28. místa doputovalo na 6. místo.