Konference Otevřená data ve veřejné správě

, Michal Kubáň

V pátek 27. září proběhla v Národní technické knihovně v Praze již čtvrtá výroční konference Otevřená data ve veřejné správě.

Konference se konala v rámci končícího projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II, který se zaměřuje na podporu institucí české veřejné správy právě v oblasti otevřených dat. Akce se zúčastnilo na 150 odborníků.

Konferenci zahájil náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal, který mj. hovořil o cílech MV v oblasti otevřených dat - co nejvíc poskytovatelů, co nejvíc zveřejněných informací. Ministerstvo vnitra ČR jako gestor agendy otevřených dat na národní úrovni se dlouhodobě zaměřuje také na osvětu a propagaci tohoto tématu. A právě proto jsme v posledních třech letech uspořádali více než 100 workshopů a školení. Celkově jsme proškolili více než 700 zaměstnanců státní správy a samosprávy, prohlásil náměstek sekce ICT MV ČR Jaroslav Strouhal.

V rámci konference zazněly také nové pojmy - přední odborník v oblasti eGovernmentu a Digitální šampion Ondřej Felix se ve své přednášce věnoval problematice propojeného a veřejného datového fondu v kontextu informační architektury veřejné správy.

Na konferenci byli pozváni také zahraniční odborníci. Milan Andrejkovic z nově vzniklé datové kanceláře Úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci představil přístup slovenské vlády k problematice otevřených dat a Maarja-Leena Saar z kompetenčního centra Estonian Cooperation Assembly, založeného prezidentem Estonska, hovořila o budování ekosystému otevřených dat.