Česko klesá v mezinárodním hodnocení otevřených dat

, Michal Kubáň

Podle studie Open Data Maturity in Europe 2018 se Česká republika umístila na posledním místě ve druhé nejlepší skupině v tzv. “fast-trackers.” Česko se umístilo spolu s Finskem, Chorvatskem a Rumunskem na posledních příčkách ve skupině fast-trackers. Samotná Česká republika se tak z 20. místa posunula o jednu příčku níže. ČR v hodnotících indikátorech patří k horšímu průměru v EU. Vyniká ale v určování podmínek užití v Národním katalogu otevřených dat. ČR rovněž dominuje v technické mini-disciplíně, a tedy zda, její katalogizační záznamy jsou v souladu s mezinárodním katalogizačním standardem DCAT-AP. Podrobnější hodnocení v jednotlivých oblastech si můžete rozkliknout v interaktivní dashboardu.

Evropská komise, která v předchozích letech hodnotila pouze oblast koordinace a vyspělost národních portálů, přidala další dvě kritéria, tj. dopad otevřených dat a kvalita poskytovaných dat. Změna metodiky výrazně zamíchala pořadím. Zatímco v loňském roce bylo v nejlepší skupině “trend-setters” 15 zemí EU, tak nyní, po změně metodiky, zůstalo na špičce pouze 5 států: Irsko, Španělsko, Francie, Itálie a Kypr. Do skupiny fast-trackers, ve kterém v loňském roce bylo pouze 8 zemí včetně České republiky, se v letošním roce zakotvilo 16 zemí.

CZECH REPUBLIC State-od-Play on Open Data - 2018

Velké nedostatky právě v novém kritériu, t.j. měření dopadu otevřených dat v oblasti ekonomické, sociální, společenské a využívání otevřených dat ve službách, se výrazně podepsaly na postavení ČR. Zajímavostí je, že i země známé svou vyspělostí a pokročilostí v eGovernmentu jako např. Estonsko, skončilo ve skupině beginners na 23. místě. Zástupci Evropské komise vybrali jako nejlepší příklad ve způsobu publikaci dat otevřená propojená data České správy sociálního zabezpečení. V kategorii určující zajímavý příklad znovu využití dat: službu Hlídač státu.

Je tedy patrné, že v oblasti otevřených dat v Evropě se v posledních třech letech podařilo členským státům zajistit několik základních kritérií pro úspěšné zajištění agendy otevřených dat: vybudování technické infrastruktury (národní a regionální portály), standardy a metodická základna, vzdělávací podpora (školení, workshopy) ale také koordinace na národní a regionální úrovni. Evropa na poli otevřených dat jednoznačně ještě více zrychluje a celkový trend otevřených dat zpátky směřuje k samotnému uživateli dat, a to konkrétně ke zlepšování kvality poskytovaných datových sad a opravdovému využívání otevřených dat. Součástí letošního dotazníku Evropské komise byla i nově i pilotní sekce o otevřených propojených datech, který se pravděpodobně stane součástí pravidelného hodnocení.