Z otevřených dat rovnou na plakát

, Michal Škop

Jak kvalitně, rychle a levně informovat občany nebo turisty? Díky otevřeným datům si lze usnadnit práci. Jak přesně to funguje, předvádí ukázková aplikace pro vedení obcí na přípravu letáků o turistických cílech a sportovištích v obci.

Jedním z problémů u obcí při otevírání dat je nedostatečná motivace jejich správců. Lidé ve vedení obcí často nevidí přínos otevírání vlastních dat - mnohdy argumentují tím, že jim to přinese jen víc práce. Zároveň je pro ně leckdy obtížné rozlišit samotná otevřená data od aplikace, která s těmito daty pracuje.

Na pomoc s překonáváním těchto problémů vznikla ukázková aplikace, která demonstruje dopad otevření dat přímo do off-line prostředí, do „reálného světa“.

Mnoho obcí či regionů si nechává tisknout informačně-propagační letáky – ať již pro turisty nebo pro vlastní občany. Je to tedy věc, na kterou jsou lidé z vedení obcí zvyklí. Principiálně jde o činnost, která se neustále opakuje - typicky se nemusí měnit design letáku, mění se ale vždy jeho obsah. Jinými slovy: mění se data.

Pokud budou obce tato data připravovat podle určitých společných pravidel, tzv. otevřených formálních norem, a publikovat je v Národním katalogu otevřených dat, mohou být tato data jednoduše využita pro nejrůznější aplikace a webové služby. Naše aplikace slouží jako ukázka praktického využití správně publikovaných dat – zatím v testovacím prostředí.

Aplikace ukazuje princip, kdy se dokonce jedno obecné řešení může použít v mnoha obcích. Stačí, když obce dodají data – ve standardním formátu a standardně je zaregistrují v Národním katalogu otevřených dat. Při využití aplikace si poté mohou vygenerovat leták ve formátu pdf pro tisk (v několika barevných variantách): s turistickými cíly, s přehledem sportovišť pro vlastní občany.

Vzhled ukázkové aplikace na vygenerování pdf pro tisk letáků se seznamem sportovišť.
Vzhled ukázkové aplikace na vygenerování pdf pro tisk letáků se seznamem sportovišť.

Použitá data

Kde vzít data? Pro naši ukázkovou aplikaci čerpáme z několika zdrojů:

Aplikace dále umožňuje přidat vlastní data, např. s použitím Národního katalogu otevřených dat (sportoviště nebo turistické cíle)

Postup zpracování

Ukázková aplikace má předem nastavených několik vybraných turistických cílů a sportovišť. Zároveň ale také umožňuje nahrát vlastní data, takže je možné si rovnou vyzkoušet, jak to bude vypadat na míru konkrétní obci. Stačí data zveřejnit v patřičném formátu, v tomto případě json.

Ten musí odpovídat předepsaným standardům, aby vše bez potíží fungovalo. Vytvořit potřebný formát je snadné podle návodu.

Pro pomoc či konzultaci je možné obrátit se na tým otevřených dat MV ČR.

Co se souborem dál? URL adresa aplikace pak výsledný soubor s daty jednoduše načte tím, že se do parametru dataurl vloží URL konkrétního souboru.

Na závěr je doporučeno dát o svém souboru ke stažení vědět. K tomu slouží Národní katalog otevřených dat (NKOD).

Ukázky

Vlastní seznam turistických cílů nebo turistický cíl:
Přímé zobrazení turistického cíle:
Parametry URL

Interaktivní úpravy designu

Aplikace umožňuje také přímou editaci a přidávání vlastních textů nebo fotek, pokud např. některé informace nejsou v originálních datech.

Interaktivní úpravy plakátku
Interaktivní úpravy plakátku

Výsledek

Ukázková aplikace běží na adresách:

Její zdrojový kód a popis je dostupný jako open source na GitHubu.

Ukázkové letáky ve dvou různých barevných variantách vygenerovaných ze stejných otevřených dat - zajímavý turistický cíl v okolí.
Ukázkové letáky ve dvou různých barevných variantách vygenerovaných ze stejných otevřených dat - zajímavý turistický cíl v okolí.

Další užití

Stejná data se ale potom mohou použít mnoha dalšími způsoby, což např. popisuje tento článek Otevřená data a otevřené formální normy

Samotná aplikace slouží jako ukázka, jak lze postupovat při využívání otevřených formálních norem a dat z Národního katalogu otevřených dat.

Použité nástroje a zdroje

Nástroje

Zdroje