ODMR 2022: Dlouholetá práce na agendě otevřených dat se vyplatila

, David Velner

Jako každý rok, i v roce 2022 vydala Evropská komise zprávu o stavu otevřených dat, tzv. Open Data Maturity Report (ODMR). Studie má za účel vyhodnotit úroveň vyspělosti evropských států v opendatové agendě. Z celkově hodnocených 35 zemí byla Česká republika zařazena na 12. příčku, což je velký posun kupředu oproti předchozímu roku, ve kterém jsme se umístili na 23. místě. Jakých pokroků ČR v loňském roce dosáhla? A na kterých oblastech musíme ještě zpracovat?

Úspěchy a neúspěchy evropských států

Open Data Maturity Report pokaždé přinese zajímavé posuny na jednotlivých příčkách v hodnocení celkového stavu otevřených dat (nejen) v jednotlivých členských zemích EU. A letos tomu není jinak. Dlouholetá práce České republiky v této oblasti se konečně vyplatila a vedla k vzestupu v hodnocení. V případě Evropské unie jako celku však aktuální stav již tak příznivý není. V porovnání s rokem 2021 se hodnocení všech čtyř kategorií (Policy, Portals, Impact, Quality) zhoršilo z loňských celkových 81 % na 74,5 %.

Rozdělení zemí do skupin podle stádia vyspělosti
Rozdělení zemí do skupin podle stádia vyspělosti

ODMR dělí dosažené skóre jednotlivých států do čtyř kategorií. Těmi jsou:

Můžeme si všimnout, že dosažená vyspělost evropských zemí se pohybuje spíše ve vyšším spektru hodnot. Česká republika se v roce 2022 při celkovém získaném skóre posunula ze skupiny Followers do skupiny Fast-Trackers. První příčku, stejně jako rok předtím, zaujala Francie. Dalšími v pořadí jsou Ukrajina, Irsko, Polsko, Kypr a Estonsko. Nejpočetnější skupinou je seskupení tzv. Followers, kterou tvoří 14 zemí.

Výsledky hodnocení ČR

Již zmíněný signifikantní posun z 23. příčky na 12. místo byl zapříčiněn mimo jiné i tím, že se poskytovatelé otevřených dat společně s týmem národní koordinátorky soustředili na rozvoj agendy v oblastech, na které se report zaměřuje.

Aktuální stav otevřených dat v ČR: současný stav v porovnání s předchozími roky
Aktuální stav otevřených dat v ČR: současný stav v porovnání s předchozími roky

V kategorii koordinace politik (Policy) jsme dosáhli 95 % (85 % v roce 2021) a úspěšnost v kategorii portálů (Portal) se vyšplhala na 70 % (65 % v roce 2021). Skvělé výsledky jsme dosáhli v kategorii hodnocení dopadů (Impact), kde jsme společně s dalšími čtyřmi státy získali rovných 100 % (58 % v roce 2021). V kategorii kvality (Quality) jsme obdrželi hodnocení 88 % (89 % v roce 2021), což je zhoršení o jeden procentní bod. Česká republika však v této kategorii dosahuje dlouhodobě na vedoucí místa. Letos jsme se umístili na 6. příčce, což je zlepšení o dvě příčky oproti roku 2021.

V kategorii portálů má Česká republika stále co dohánět. Příkladem dobré praxe je portál otevřených dat ve Francii. Na portálu je například každý měsíc zveřejňován článek představující nejdůležitější publikované datasety, nebo příklady využití otevřených dat v praxi. Nabízí také možnost napsat blog, případně se přihlásit k odběru newletteru, či notifikací se správou o zveřejnění nových datových sad. Podobně jako v našem případě, je i francouzský opendatový tým aktivní na sociálních sítích a účastní se akcí na podporu využívání portálu.

I Česká republika byla v hodnotící zprávě několikrát uvedena jako příklad dobré praxe. Evropská komise kladně hodnotí zveřejňování dashboardů pro kontrolu kvality metadat a explicitně taky zmiňuje iniciativu Mapa vzdělávacího ne/úspěchu jako výborný příklad využití otevřených dat, který analyzuje vztahy mezi úrovní vzdělávání a sociálními otázkami.

Doporučení Evropské komise pro kategorii Fast-trackers

Open Data Maturity Report tradičně obsahuje i několik rad pro každou kategorii mapující vyspělost zemí participujících na hodnocení. Pro kategorii, v které se umístila i Česká republika, Komise doporučuje:

 1. Podporovat rozvoj iniciativ pro otevřená data na místní a regionální úrovni a zároveň více komunikovat s lokálními týmy pro otevřená data.
 2. Vytvořit síť poskytovatelů otevřených dat a umožnit jim nastavit monitorovací aktivity pro danou organizaci.
 3. Sledovat pokrok, který dosahují a pomáhat jim odstraňovat překážky bránící zveřejňování údajů jako otevřená data.
 4. Zajistit, aby se vytvořené školení a metodické materiály skutečně využívaly. Poskytovatelé by se měli zaměřit na vzdělávání svých interních pracovníků.
 5. Podporovat udržitelné řešení v oblasti opětovného využívání otevřených dat. Posunout se od formátů zaměřených na kreativitu (např. hackathony) k formátům, které nabízejí příležitosti pro dlouhodobější zapojení. Zajistit financování pro vítězné projekty.
 6. Propagovat a sledovat, jak si vedou služby založené na otevřených datech. Pro začátek zaměřit zdroje na relevantní oblasti a prioritizovat využívání datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou. Dále pak rozvíjet rámec pro sdílení zkušeností mezi poskytovateli a uživateli.
 7. Zahrnout do portálu funkce, které umožňují online interakci mezi poskytovateli dat a jejich uživateli a propojení příkladů opětovného využití dat s konkrétní datovou sadou.
 8. Monitorovat přístupy k portálu a jeho používání a rozšířit si povědomí o jeho typických uživatelích.
 9. Akcentovat dodržování Směrnice o otevřených datech. Mimo jiné podporovat publikování tzv. real-time dat s přihlédnutím k finanční náročnosti tohoto procesu. Připravovat se na implementaci požadavků z DGA.
 10. Posílit udržitelnost portálu prostřednictvím zapojování členů opendatové komunity.
 11. Prosazovat minimální standardy pro metadata a data a zároveň monitorovat jejich kvalitu. Poskytovat metodickou podporu k zvýšení kvality metadat i dat jako takových a vyvinout validační schémata pro poskytovatele.

Závěrem

Open Data Maturity Report poskytuje národním týmům rady, jak pokračovat v rozvoji otevřených dat a jak je využít smysluplně a udržitelně. V České republice již teď poskytujeme skrze Portál otevřených dat rozsáhlou metodickou podporu v oblasti otevřených dat, organizujeme mnoho seminářů a školení, poskytujeme konzultace i podrobné návody, jak publikovat otevřená data a ukazujeme také příklady dobré a špatné praxe.

Můžeme říct, že rok 2022 byl úspěšným rokem pro otevřená data. Za spolupráci děkujeme všem poskytovatelů, uživatelům a podporovatelům z komunity otevřených dat. Rok 2023 bude rokem změn a my doufáme, že při tom budete opět s námi.