Po mírném vzestupu Česko klesá v mezinárodním hodnocení otevřených dat

, Michal Kubáň

V polovině prosince minulého roku Evropská komise publikovala na Evropském datovém portále výsledky každoroční studie, která hodnotí členské státy Evropské unie v oblasti otevřených dat. Studie European Data Maturity Report 2020 po roce zařadila Česko opět na 21. příčku, na které se ocitlo před dvěma lety.

Celoevropský trend ukazuje, že se evropské země v agendě otevřených dat v jednotlivých kategoriích zlepšují. Průměrně se skóre evropské sedmadvacítky posunulo na 78%, což je nárůst o 12 % ve srovnáním s rokem 2019. Poprvé se na 1. příčku dostalo Dánsko. Následuje Irsko, Španělsko, Francie. Nově se do skupiny tzv. Trend-setters dostalo Estonsko a zejména dva naši sousedé - Polsko a Rakousko. Nejpočetnější skupinou je seskupení tzv. Fast-trackers, které tvoří 13 zemí.

Rozdělení zemí do skupin, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Rozdělení zemí do skupin, zdroj: European Data Portal
Země v jednotlivých skupinách, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Země v jednotlivých skupinách, zdroj: European Data Portal

Česko vede 3. skupinu tzv. Followers, kterou tvoří také Rumunsko, Lucembursko, Belgie, Velká Británie, Moldavie. V poslední skupině tzv. Beginners zůstává například Slovensko, Portugalsko, Gruzie, Norsko, Maďarsko a další.

Hodnotící studie Open Data Maturity Report se tradičně zaměřuje na čtyři oblasti: koordinace politik, technická infrastruktura - datové portály, přínos - dopad otevřených dat, kvalita poskytovaných dat. Nejvíce si evropské země osvojily oblasti koordinace politik v oblasti otevřených dat. Koordinačně a strategicky si většina států Evropy uvědomuje potenciál otevřených dat a kladne na ně patřičný důraz při tvorbě svých politik. Na oblast národních portálů je rovněž kladen velký důraz, jelikož průměrné skóre je 72%.

Dříve státy chrlily otevřená data ve velkém množství bez toho, aniž by si zjistily, že po nich bude větší poptávka. V současné době většina států tíhne k pečlivému výběru datových sad ještě před jejich samotnou publikací s ohledem na to, že je kladen velký důraz na kvalitu otevřených dat. Z dalších kritérií, které obsahuje mezinárodní studie, se nejméně rozvíjí oblast monitoringu dopadů a přínosů otevřených dat.

Přehled skóre v jednotlivých kategoriích, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Přehled skóre v jednotlivých kategoriích, zdroj: European Data Portal
Celkový přehled skóre, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Celkový přehled skóre, zdroj: European Data Portal

Česko se vrátilo o dva roky zpět

Při podrobnějším pohledu na detailní report o České republice vidíme, že Česko celkově ztrácí 6 % na evropský průměr, který činí 78 %. Nejlépe si vedeme v kategorii politik (Policy), kde ztrácíme dvě procenta na evropský průměr. Nejvíce ztrácíme v kategorii portálů (Portal), kde jsme na 30. místě v Evropě. Hlavní příčinou nižšího počtu bodů je fakt, že tato hodnotící metrika vyžaduje velmi podrobné informace o návštěvnících národních portálů v jednotlivých členských státech EU. Nicméně právě z toho důvodu, že český Portál otevřených dat tyto informace záměrně nesbírá, nemůže být adekvátně ohodnocen.

Aktuální stav otevřených dat v ČR: současný stav v porovnání s předchozími roky, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Aktuální stav otevřených dat v ČR: současný stav v porovnání s předchozími roky, zdroj: European Data Portal

V oblasti datové kvality je ČR nad evropským průměrem, přesto se za rok 2020 nachází na 7. místě v Evropě. Stoprocentního výsledku Česko dosahuje v dílčí oblasti kompatibility se standardem DCAT-AP v Národním katalogu otevřených dat a kontrole kvality metadat.

Aktuální stav otevřených dat v ČR: dosažené hodnoty v jednotlivých oblastech v porovnání s evropským průměrem, zdroj: <a href='https://www.europeandataportal.eu/' title='EDP'>European Data Portal</a>
Aktuální stav otevřených dat v ČR: dosažené hodnoty v jednotlivých oblastech v porovnání s evropským průměrem, zdroj: European Data Portal