Proběhne druhý ročník Hackathonu veřejné správy

, Jakub Malina

Instituce opět nabídnou svá data programátorům! Zapojte se také 14. a 15. září v sídle NKÚ.

Po úspěchu loňského prvního hackathonu veřejné správy se letos veřejné instituce rozhodly dát opět svá otevřená data k dispozici programátorům. 14. a 15. září budou mít týmy programátorů 24 hodin na to ukázat, co vše se dá z těchto dat vytvořit. I letos bude hackathon probíhat v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, který je jedním z organizátorů. Oproti loňskému ročníku se rozrostl počet institucí, které se svými daty zapojí a přispějí tak k vyšší otevřenosti ve veřejné správě.

Se svými datovými sadami se letošního hackathonu zúčastní Nejvyšší kontrolní úřad, Český telekomunikační úřad, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. Nově se navíc připojily Ministerstvo zdravotnictví a Sociologický ústav AV, respektive jeho Český sociálněvědní datový archiv a Centrum pro výzkum veřejného mínění. Do přípravy akce se stejně jako loni zapojily i Vysoká škola ekonomická v Praze a Fond Otakara Motejla.

Všechny informace o jednotlivých datových sadách, programu a o tom, jak se na hackathon přihlásit najdou zájemci na webu www.hackujstat.cz.