Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Kontext otevřených dat ČR

Kontext otevřených dat v ČR je dán mj. tím, že:

 • správa agendy otevřených dat v ČR je v kompetenci MV ČR,
 • v rámci ekosystému (který tvoří poskytovatelé dat a jejich uživatelé) jsou organizovány hackatony – akce, na nichž vznikají aplikace využívající otevřená data,
 • otevřená data ČR jsou součástí evropského datového prostoru.

Agenda otevřených dat v ČR

 • Tuto agendu spravuje v ČR odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR, a to skrze tým národního koordinátora otevřených dat.
 • Národní koordinátor otevřených dat zajišťuje:

Hackatony veřejné správy

Hackatony jsou akce, na nichž zpravidla dobrovolníci – zejména programátoři a analytici – během několika dní vytvářejí nové aplikace či služby.

Některé hackatony jsou zaměřeny i na využití otevřených dat.

Prohlédněte si seznam aplikací, které vznikly jednom z takových hackatonů.

Oficiální portál evropských dat

Tak jako existuje na národní úrovni Portál otevřených dat, existuje na úrovni EU Oficiální portál evropských dat.

Najdeme na něm metadata o sadách z mnoha datových portálů napříč Evropou – jeho součástí je i obsah NKOD.

Konec modulu i celého kurzu

Pokračujte prosím na fakultativní závěrečný test.