Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Katalogizace otevřených dat

K tomu, aby byla zajištěna kvalita celé infrastruktury otevřených dat, je zapotřebí:

 • mít k dispozici i kvalitní „data o datech“, čili metadata,
 • zajistit snadnou “nalezitelnost” (findability) dat.

Tyto požadavky jsou naplňovány katalogizací otevřených dat.

Katalogizace otevřených dat II.

Nejsou-li data opatřena příslušnými metadaty a řádně zkatalogizována, pak:

 • hrozí riziko, že uživatelé sady nenajdou,
 • uživatelé budou mít pochyby o jejich platnosti a původu,
 • vinou špatně dostupné dokumentace hrozí riziko, že data budou dezinterpretována,
 • uživatelé nebudou mít přehled o tom, jaké jsou podmínky užití příslušné datové sady.

Národní katalog otevřených dat (NKOD)

Národní katalog otevřených dat sdružuje metadata o otevřených datových sadách v rámci celé ČR.

NKOD umožňuje vyhledávat a filtrovat datové sady, např. podle poskytovatelů, klíčových slov atp.

Seznámení s Národním katalogem otevřených dat (NKOD)

V NKOD lze datové sady filtrovat a vyhledávat mj. podle poskytovatelů, klíčových slov, formátů aj.

Zkuste si nyní vyhledat v NKOD seznam datových sad, jejichž poskytovatelem je Statutární město Brno a jsou ve formátu CSV.

Seznámení s NKOD II

Výpis příslušných datových sad se nachází např. na této stránce

Seznámení s NKOD III

Postup je jednoduchý: nejprve provedeme filtrování
ve výpisu „Poskytovatelé“ (Statutární město Brno),

následně zvolíme filtr ve výpisu „Formáty“ (CSV).

Národní katalog otevřených dat (NKOD)

V katalogových záznamech k datovým sadám registrovaným v NKOD jsou k dispozici informace mj. o:

 • názvu,
 • popisu,
 • poskytovateli,
 • geografickém pokrytí,
 • časovém pokrytí,
 • dokumentaci,
 • podmínkách užití,
 • periodicitě aktualizace,
 • datovém schématu,
 • kontaktu na správce/kurátora dat.

Metadata a NKOD

Jako metadata označujeme „data o datech“.

Položky uvedené na předchozím slidu byly tedy ukázkami metadat k otevřeným datovým sadám.

Ve vztahu k NKOD dělíme metadata na povinná (musí být u každé datové sady) a nepovinná.

Obecně platí: čím více metadat k dané sadě poskytneme, tím je větší pravděpodobnost, že ji potenciální uživatelé dohledají.

Ukázka detailu datové sady

Podívejme se nyní na detail konkrétní datové sady v NKOD

NKOD a důvěryhodnost

Proč můžeme datové sady katalogizované v NKOD považovat za důvěryhodné?

Do NKOD mohou být zaregistrovány datové sady orgánů veřejné moci (např. orgánů státní správy, měst, obcí, …) na základě příslušného formálního požadavku, případně některých dalších veřejných institucí.

Registrace datové sady NKOD

Jak zaregistrovat datovou sadu do Národního katalogu otevřených dat?

Existují v zásadě dva základní způsoby:

 • registrace jednotlivé datové sady pomocí vyplnění formuláře v NKOD a zaslání výsledné registrace datovou schránkou,
 • zprovoznění a registrace lokálního katalogu instituce s rozhraním dle Otevřené formální normy, jehož obsah je pravidelně přenášen do NKOD.

Lokální katalog

Lokální katalog je aplikace, která slouží ke správě metadat o (otevřených datech) dané instituce.

Na úrovni instituce hraje podobnou roli jako NKOD na úrovni národní.

Provozovatelé lokálních katalogů v ČR

Lokální katalogy otevřených dat provozuje v ČR řada institucí, mj. například:

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.

V případě hlubšího zájmu o toto téma – zejména z technického hlediska – doporučujeme e-learningový kurz Katalogizace otevřených dat.