Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj


Mapová aplikace je rozdělena do dvou částí, na autobusovou dopravu a na železniční dopravu. Mapová aplikace pro autobusovou dopravu zobrazuje autobusové linky a autobusové zastávky. V mapě jsou uvedeny pouze autobusové linky, které jsou na území kraje objednávány Královéhradeckým krajem a autobusové zastávky, které jsou obsluhovány linkami dle platných jízdních řádů. Mapová aplikace pro železniční dopravu zobrazuje železniční tratě, na kterých je v kraji provozována osobní železniční doprava. Dále jsou v mapě zobrazeny železniční stanice a zastávky, které jsou obsluhovány železniční dopravou dle platných jízdních řádů. Obě aplikace jsou doplněny o fotky a informace o nejvýznamnějších turistických cílech.

Téma
Doprava  
Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
15. 1. 2024
Datum poslední úpravy
15. 1. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Autobusové zastávky VDKHK

Datová sada s prostorovou lokalizací autobusových zastávek v rámci Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (VDKHK). Nejsou zde obsaženy zastávky MHD. Zdrojem dat je Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Autobusové linky VDKHK

Datová sada s prostorovou lokalizací autobusových linek využívaných pro Veřejnou dopravu Královéhradeckého kraje (VDKHK). Nejsou zde obsaženy linky MHD a ty, které nejsou součástí dopravy v kompetenci kraje. Zdrojem dat je Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Informační centra autobusové dopravy VDKHK

Datová sada s prostorovou lokalizací informačních center autobusové dopravy Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (VDKHK) včetně kontaktů na danou provozovnu. Zdrojem dat je Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Železniční stanice a zastávky VDKHK

Datová sada s prostorovou lokalizací železničních stanic a zastávek využívaných pro Veřejnou dopravu Královéhradeckého kraje (VDKHK). Nejedná se o zobrazeních všech železničních stanic a zastávek, které se v Královéhradeckém kraji nacházejí. Zdrojem dat je Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Vlakové linky VDKHK

Datová sada s prostorovou lokalizací vlakových linek v rámci Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (VDKHK). Zdrojem dat je Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.