STARFOS

Technologická agentura ČR


Webová aplikace STARFOS je moderní fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky.

Platforma
Web  
Jiná  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
2. 2. 2024
Datum poslední úpravy
2. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Data o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých zdrojových registrech státní správy.

Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Datová sada obsahuje údaje o všech realizovaných projektech výzkumu, experimentálního vývoje a inovací evidovaných v Centrální evidenci projektů (CEP) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Datová sada obsahuje údaje o všech veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích evidovaných v Evidenci veřejných soutěží (VES) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Účastníci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Datová sada obsahuje údaje o jednotlivých účastnících všech realizovaných projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací evidovaných v Centrální evidenci projektů (CEP) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Datová sada obsahuje údaje o všech schválených programech výzkumu, experimentálního vývoje a inovací evidovaných v Centrální evidenci aktivit (CEA) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Podpora pro příjemce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Datová sada obsahuje údaje o podpoře pro příjemce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích evidovaných v Centrální evidenci aktivit (CEA) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) - podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, podpora specifického vysokoškolského výzkumu atd.

Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněné v roce 2018

Datová sada obsahuje údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněných v roce 2018 a evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Rok uplatnění = rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace/ akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.

Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněné v roce 2019

Datová sada obsahuje údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněných v roce 2019 a evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Rok uplatnění = rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace/ akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.

Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněné v roce 2020

Datová sada obsahuje údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněných v roce 2020 a evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Rok uplatnění = rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace/ akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.

Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněné v roce 2021

Datová sada obsahuje údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněných v roce 2021 a evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Rok uplatnění = rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace/ akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.

Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněné v roce 2022

Datová sada obsahuje údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uplatněných v roce 2022 a evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Rok uplatnění = rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace/ akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.

IS VaVaI: Číselník způsobů využití výsledku VaVaI

Číselník způsobů využití výsledku použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník způsobů využití patentu

Číselník způsobů využití patentu použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník způsobů publikování ve VaVaI

Číselník způsobů publikování použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník vědních oborů OECD

Číselník vědních oborů OECD použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník uzemní platnosti výsledku VaVaI

Číselník uzemní platnosti výsledku použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník typů veřejné soutěže ve VaVaI podle určení účelových prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele

Číselník typů veřejné soutěže podle určení účelových prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník typů programu ve VaVaI

Číselník typů programu použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník typů podpory pro příjemce ve VaVaI

Číselník typů podpory pro příjemce použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník typů podpory pro poskytovatele ve VaVaI

Číselník typů podpory pro poskytovatele použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník typu akce ve VaVaI podle státní příslušnosti účastníků

Číselník typu akce podle státní příslušnosti účastníků použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník stavů vyhodnocení veřejné soutěže ve VaVaI

Číselník stavů vyhodnocení veřejné soutěže použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník stavů veřejné soutěže ve VaVaI

Číselník stavů veřejné soutěže použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník stavů projektu VaVaI

Číselník stavů projektu použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník stavů podpory ve VaVaI

Číselník stavů podpory použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník skupin oborů ve VaVaI

Číselník skupin oborů použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník požadavků na licenční poplatek ve VaVaI

Číselník požadavků na licenční poplatek použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník poskytovatelů podpory na VaVaI

Číselník poskytovatelů podpory použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník poddruhů výsledku ve VaVaI

Číselník poddruhů výsledku použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník možností využití výsledku VaVaI jiným subjektem

Číselník možností využití výsledku jiným subjektem použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník klasifikace oborů ve VaVaI

Číselník klasifikace oborů použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník kategorií subjektů ve VaVaI

Číselník kategorií subjektů použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník hodnocení projektů ve VaVaI

Číselník hodnocení projektů použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník důvěrnosti údajů dodaných do RIV

Číselník důvěrnosti údajů dodaných do RIV použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník důvěrnosti údajů dodaných do CEP

Číselník důvěrnosti údajů dodaných do CEP použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník druhů výsledků ve VaVaI

Číselník druhů výsledků použitý v IS VaVaI.

IS VaVaI: Číselník druhů soutěže ve VaVaI

Číselník druhů soutěže použitý v IS VaVaI.