Hlídač státu

Hlídač státu z.ú.


Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě probíhá kontrola, analýza a propojování dat z registru smluv, veřejných zakázek, dotací, sponzorů politických stran i jednání politiků samotných.

Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
15. 1. 2024
Datum poslední úpravy
15. 1. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Smlouvy v Registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ukládá širokému okruhu subjektů povinnost zveřejňovat smlouvy s hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv. Všechna metadata smluv zveřejněných v Informačním registru smluv, jsou otevřeně dostupná.

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek

Seznam všech záznamů v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek uloženým podle § 22a odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (název právnické či fyzické podnikající osoby, jíž byl trest uložen, její sídlo a IČ; časové vymezení zákazu; číslo jednací rozhodnutí, jímž byl zákaz uložen).

DotInfo

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Katalog obsahuje data shromážděná v systému DotInfo do 31. 12. 2021.

ReD - Dotace

Struktura obsahuje informace o dotacích ze státního rozpočtu, návratných finančních výpomocích, akcích a projektech

Registr dotací - IS ReD

Datová sada otevřených dat obsahuje informace o dotacích evidovaných v Centrálním Registru Dotací