Nalezena jedna aplikace.

Publikační databáze Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.

Publikační databáze Dun & Bradstreet Czech Republic obsahuje aktualizovaná data z desítek zdrojů. Údaje jsou zpracovávány ze tří hlavních oblastí: oficiální registry (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík), šetření (např. informace od samotných firem-telefonáty, vyhledávání na webových stránkách, monitoring tisku), údaje od externích dodavatelů/partnerů (např. poskytovatelé pohledávek, poskytovatelé platebních informací).

Dun & Bradstreet Czech Republic zpracovává údaje za všechny ekonomické subjekty vykonávající podnikatelskou, nebo obdobnou činnost, nebo za subjekty v přímém vztahu k podnikatelským subjektům v České republice a na Slovensku. Shromažďujeme a zpracováváme primárně údaje z veřejně dostupných zdrojů. Všechny zdroje jsou důvěryhodné a Dun & Bradstreet Czech Republic denně vynakládá obrovské úsilí na zajištění přesnosti a aktuálnosti shromažďovaných údajů.
Toto zpracování dat je základním krokem pro aktuálnost a přesnost údajů v produktech Dun & Bradstreet Czech Republic. Naši zákazníci využívají data v našich produktech pro statistické, analytické účely, pro účely řízení úvěrového rizika, nebo pro účely předběžného výběru.

Díky datům Dun & Bradstreet Czech Republic mají naši zákazníci (firmy, státní úřady, organizace a obce) neustálý přístup k aktuálním informacím a mohou se rozhodovat na základě správných údajů. Pomocí dat v našich produktech mohou zákazníci efektivně řídit svá rizika nad svými portfolii z řad svých klientů i potenciálních zákazníků. Mohou tak předcházet negativním událostem například v následujících oblastech: prevence nedobytných pohledávek, odhalování podvodů, předběžný výběr pro obchodní jednání, vymáhání pohledávek, aktualizace vlastních údajů klientů (např. údajů v CRM nebo ERP systémech klientů.) a pod.

Hospodářství a finance