Nalezeno 25 aplikací.

Vizualizace hlasování Zastupitelstva města Brna

Podrobné výsledky z hlasování na schůzích městského zastupitelstva.

Vláda a veřejný sektor Regiony a města Populace a společnost

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Mapová aplikace je rozdělena do dvou částí, na autobusovou dopravu a na železniční dopravu. Mapová aplikace pro autobusovou dopravu zobrazuje autobusové linky a autobusové zastávky. V mapě jsou uvedeny pouze autobusové linky, které jsou na území kraje objednávány Královéhradeckým krajem a autobusové zastávky, které jsou obsluhovány linkami dle platných jízdních řádů. Mapová aplikace pro železniční dopravu zobrazuje železniční tratě, na kterých je v kraji provozována osobní železniční doprava. Dále jsou v mapě zobrazeny železniční stanice a zastávky, které jsou obsluhovány železniční dopravou dle platných jízdních řádů. Obě aplikace jsou doplněny o fotky a informace o nejvýznamnějších turistických cílech.

Doprava

STARFOS

Webová aplikace STARFOS je moderní fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky.

Věda a technika

Silnice II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji

Přehled o silnicích v majetku Královéhradeckého kraje. Data a jejich vizualizace se týkají stavu povrchu silnic, jejich proběhlých oprav a plánu zimní údržby. U každého silničního úseku nebo provedené opravy je uveden rok, ke kterému je daný údaj aktuální.

Doprava

Publikační databáze Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.

Publikační databáze Dun & Bradstreet Czech Republic obsahuje aktualizovaná data z desítek zdrojů. Údaje jsou zpracovávány ze tří hlavních oblastí: oficiální registry (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík), šetření (např. informace od samotných firem-telefonáty, vyhledávání na webových stránkách, monitoring tisku), údaje od externích dodavatelů/partnerů (např. poskytovatelé pohledávek, poskytovatelé platebních informací).

Dun & Bradstreet Czech Republic zpracovává údaje za všechny ekonomické subjekty vykonávající podnikatelskou, nebo obdobnou činnost, nebo za subjekty v přímém vztahu k podnikatelským subjektům v České republice a na Slovensku. Shromažďujeme a zpracováváme primárně údaje z veřejně dostupných zdrojů. Všechny zdroje jsou důvěryhodné a Dun & Bradstreet Czech Republic denně vynakládá obrovské úsilí na zajištění přesnosti a aktuálnosti shromažďovaných údajů.
Toto zpracování dat je základním krokem pro aktuálnost a přesnost údajů v produktech Dun & Bradstreet Czech Republic. Naši zákazníci využívají data v našich produktech pro statistické, analytické účely, pro účely řízení úvěrového rizika, nebo pro účely předběžného výběru.

Díky datům Dun & Bradstreet Czech Republic mají naši zákazníci (firmy, státní úřady, organizace a obce) neustálý přístup k aktuálním informacím a mohou se rozhodovat na základě správných údajů. Pomocí dat v našich produktech mohou zákazníci efektivně řídit svá rizika nad svými portfolii z řad svých klientů i potenciálních zákazníků. Mohou tak předcházet negativním událostem například v následujících oblastech: prevence nedobytných pohledávek, odhalování podvodů, předběžný výběr pro obchodní jednání, vymáhání pohledávek, aktualizace vlastních údajů klientů (např. údajů v CRM nebo ERP systémech klientů.) a pod.

Hospodářství a finance

Přítomné obyvatelstvo dle dat mobilního operátora

Přítomné obyvatelstvo v Brně na základě dat mobilního operátora v typický pracovní den.

Regiony a města Populace a společnost

Přehled rozhlasových vysílačů

Webová aplikace poskytující přehled rozhlasových vysílačů.

Věda a technika

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Webová aplikace poskytující přehled platných individuálních oprávnění pro televizní vysílače.

Věda a technika

PragueDash

PragueDash zpřístupňuje data hl. m. Prahy pro každodenní použití běžného občana.

Praha publikuje velké množství zajímavých dat, ale jejich použití je složité. Některá data jsou dostupná pouze přes technická rozhraní (API, datové soubory), některá jsou dostupná i přes vizualizační platformy, ale často nešťastným způsobem.

Například data o naplněnosti kontejnerů jsou na https://ksnko.praha.eu/map-separated/. Najít svůj kontejner a rozkliknout si ho je ale zbytečně složité i na počítači a to tuto informaci zpravidla potřebujete ve chvíli, když vycházíte z bytu – v ruce kabelku, mobil a klíče a rozhodujete se, zda má smysl pobrat ještě tašku s plasty.

U jízdních řádů je situace lepší, máme platformu na vyhledávání spojů jako PubTran, vyhledávání spoje je i v aplikaci Lítačka. Většina cest MHD je ale na známých trasách a uživatel jen potřebuje rychle vědět, za jak dlouho mu tramvaj jede. Nepotřebuje hledat spoj, potřebuje jen odjezdy jemu velmi důvěrně známé tramvaje či autobusu. K tomu výborně poslouží odjezdová tabule, kterou najdete na zastávce. Nově ale i v aplikaci PragueDash.

Dat k dispozici je více a hlavně jejich seznam se stále rozšiřuje. V nejbližších týdnech tak budou v aplikaci dostupné například i informace o parkovacích místech nebo data o hospodaření městských částí z aplikace CityVizor. V budoucnosti plánujeme také třeba parkovací zóny v okolí, nebo nejbližší sdílená auta s proklikem do jejich aplikace.

Životní prostředí Regiony a města Doprava

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

Zobrazení velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území včetně ochranných pásem, NATURY 2000 - evropsky významných lokalit, NATURY 2000 - ptačích oblastí, přírodních parků a památných stromů v Královéhradeckém kraji.

Životní prostředí