Nalezeno 25 aplikací.

Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby

Webová aplikace zpřístupňující evidenci provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby.

Věda a technika

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Webová aplikace poskytující přehled platných individuálních oprávnění pro televizní vysílače.

Věda a technika

Přehled rozhlasových vysílačů

Webová aplikace poskytující přehled rozhlasových vysílačů.

Věda a technika

CarbonFix

Online platforma pro výpočet uhlíkové stopy firem od společnosti CI3 s. r. o.

Životní prostředí

Mimořádnosti v MHD Praha

Appka pro android, která zobrazuje upozornění na mimořádnosti na vybraných linkách v pražské integrované dopravě.

Doprava

Kam na střední školu

Aplikace vytvořená nad otevřenými daty z datové sady Přijímací řízení na střední školy. Tato aplikace je rozdělena na jednotlivé obory, které střední školy v Královéhradeckém kraji nabízejí. Velkou výhodou je skutečnost, že jsou formou interaktivních grafů zobrazována data o počtu přihlášených do 1. kola přijímacího řízení, počtu přijatých po 1. kole přijímacího řízení a počet nabízených míst pro následující školní rok. Je tak možné porovnat, kolik procent uchazečů z celkového počtu přihlášených do 1. kola přijímacího řízení je na konkrétní obor dané střední školy přijato.

Vzdělávání, kultura a sport

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Mapová aplikace je rozdělena do dvou částí, na autobusovou dopravu a na železniční dopravu. Mapová aplikace pro autobusovou dopravu zobrazuje autobusové linky a autobusové zastávky. V mapě jsou uvedeny pouze autobusové linky, které jsou na území kraje objednávány Královéhradeckým krajem a autobusové zastávky, které jsou obsluhovány linkami dle platných jízdních řádů. Mapová aplikace pro železniční dopravu zobrazuje železniční tratě, na kterých je v kraji provozována osobní železniční doprava. Dále jsou v mapě zobrazeny železniční stanice a zastávky, které jsou obsluhovány železniční dopravou dle platných jízdních řádů. Obě aplikace jsou doplněny o fotky a informace o nejvýznamnějších turistických cílech.

Doprava

Silnice II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji

Přehled o silnicích v majetku Královéhradeckého kraje. Data a jejich vizualizace se týkají stavu povrchu silnic, jejich proběhlých oprav a plánu zimní údržby. U každého silničního úseku nebo provedené opravy je uveden rok, ke kterému je daný údaj aktuální.

Doprava

Hlídač státu

Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě probíhá kontrola, analýza a propojování dat z registru smluv, veřejných zakázek, dotací, sponzorů politických stran i jednání politiků samotných.

Hospodářství a finance Vláda a veřejný sektor Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost

Aplikace Záchranka

Aplikace Záchranka slouží k přivolání zdravotnické záchranné služby, horské služby a vodní záchranné služby. Stisknutím jednoho tlačítka kontaktujete dispečink a ten získává důležité informace z vašeho profilu, včetně aktuální polohy. Kromě toho najdete v aplikaci spoustu užitečných informací jako např. modul první pomoci, informace o nejbližších pohotovostech či přístrojích AED.

Zdraví