Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Otevírání dat – jeden z procesů organizace

Tento modul se zaměří na otevírání dat v organizaci z procesního pohledu, přičemž:

 • zdůrazníme hlavní výhody prezentovaného – procesního přístupu,
 • budeme prezentovat doporučený přístup, jak tento proces uchopit.

Výhody procesně orientovaného přístupu k otevírání dat

K otevírání dat by měly úřady přistupovat procesním přístupem, který přináší řadu výhod, zejména:

 • jasně definované role a odpovědnosti v rámci procesu otevírání dat,
 • návaznost činností realizovaných při otevírání dat.

Důsledky nevyužívání procesního přístupu

Nevyužívání procesního přístupu může vést k nežádoucím důsledkům. Ty jsou zjevné z fragmentu fiktivního rozhovoru…

Video – okomentovaný diagram procesu

Nyní nás čeká celkový pohled na diagram, který znázorňuje proces otevírání dat v organizaci spolu s výkladem...

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.