Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Publikační plán a publikace dat

online kurz

předpokládaná doba studia kurzu 2,5 hod.

Úvod do kurzu “Publikační plán a publikace dat”

Publikační plán – základní dokument, o který se opírá systematické otevírání dat v organizaci (podívejte se na ukázky vzorových publikačních plánů).

Tento kurz vás kompletně provede tvorbou publikačního plánu včetně:

 • představení rolí, které se na jeho tvorbě podílejí,
 • procesního pohledu na problematiku,
 • identifikace datových sad pro publikaci jako OD,
 • analýzy přínosů a rizik publikace OD.

Proč otevírat data?

 • Připomeňme si, jaké jsou hlavní přínosy otevírání dat…
 • zvyšování transparentnosti organizace,
 • podpora snadného a opětovného užití dat (ať už dalšími úřady či veřejností),
 • poskytnutí příležitosti pro vývoj užitečných aplikací třetími stranami nad těmito daty,
 • dodržení zákonných povinností a architektonických principů.

Další přínosy jsou uvedeny na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

Proč vytvářet publikační plán?

Publikační plán:

 • umožňuje systematicky otevírat data organizace,
 • poskytuje informace o tom, které datové sady organizace se budou otevírat – vzhledem k přínosům a rizikům,
 • stanovuje harmonogram otevírání,
 • obsahuje základní charakteristiky (metadata) k datovým sadám – jaké budou podmínky jejich užití a kdo bude za sady odpovídat,
 • odráží stav dat vedených v IT systémech organizace z perspektivy otevřených dat.

Otevírání dat bez publikačního plánu

Pokud organizace otevírají data bez publikačního plánu, dochází k následujícím situacím:

 • Otevírání dat se děje nesystematicky či ad-hoc.
 • Potenciální uživatelé neví, jaké datové sady organizace otevře a kdy.
 • Uvnitř organizace není jasné, u kterých datových sad převažují přínosy jejich otevření nad riziky.
 • V organizaci není zřejmé, kdy a jaké zdroje je potřeba na otevírání datových sad alokovat.

Otevírání dat bez publikačního plánu v praxi

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.