Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Na otevřená data prakticky

Samotné vypublikování datové sady v souladu se standardy otevřených dat může být jednoduché.

Ukážeme si nyní tříkrokový postup, jak vypublikovat jednotlivou datovou sadu jako otevřená data.

Následně ale poukážeme na to, že organizace, které chtějí otevřená data publikovat systematicky, by si měly postupovat procesně, vytvořit si publikační plán instituce a zprovoznit lokální katalog otevřených dat.

Jak na otevřená data – krok 1

Prvním krok: volba datové sady, její následný export z informačního systému organizace a převod do otevřeného, strojově čitelného formátu.

 • Na úvod musíme zvolit vhodnou datovou sadu – například takovou, která souvisí s hlavními agendami dané instituce – nejčastěji ji vyexportujeme z IS organizace.
 • Podle charakteru dat převedeme do vhodného formátu, který musí být strojově čitelný a otevřený – v případě tabulkových dat může jít např. o RDF, JSON, XML či CSV, můžeme použít více z nich. Více o formátech v jednom z navazujících e-learningových kurzů.
 • Dbáme to, abychom se vyhnuli příkladům špatné praxe v oblasti datových formátů.

Jak na otevřená data – krok 2

Jak na otevřená data – krok 3

 • Za pomoci formulářového nástroje vygenerujeme příslušný katalogizační záznam.
 • Pomocí datové schránky odešleme vygenerovaný formulář MV ČR.

Publikační plán a procesní přístup k otevírání dat

Jak je vidět, vypublikovat datovou sadu ve standardu otevřených dat nemusí být nic těžkého.

Chce-li ovšem organizace publikovat otevřená data koncepčně, je vhodné stanovit role a odpovědnosti, vytvořit publikační plán a postupovat procesně.

Tvorbou publikačního plánu se zabývá náš další e-learningový kurz.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.